top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

אֵבֶל אֲבֵלִים הַכֹּל אֵבֶל - סדנה למטפלים איך עובדים עם אבל טראומתי ומורכב

ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין

ימי שלישי, בין השעות 16:00-19:15, בתאריכים: 27.02.24, 20.02.24, 13.02.24, 06.02.24 ,30.01.24

מועד פתיחת ההשתלמות: 30.01.2024 | השתלמות מקוונת

מטרת הסדנה, לאפשר למטפלים את הידע הנדרש לזהות, לאבחן ולטפל במצבים של אבל טראומתי ומורכב, בדגש על התערבויות מול אשמה, אבל מושהה, אבל על אובדנים מרובים. מפגש ראשון: "אבל זה טראומה וטראומה זה אבל?". מפגש שני: "איך בכלל מתחילים? ". מפגש שלישי: "אם רק הייתי... ". מפגש רביעי: המטפל כ"זולת אבל " עמדה אינטגרטיבית טיפולית. מפגש חמישי: "זה נדבק בי" אינטגרציה
bottom of page