top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

הנחיית קבוצות צוותים חינוכיים בעת מלחמה ובשגרה - עבור פסיכולוגיות ופסיכולוגים חינוכיים העובדים בשירות הציבורי

יעל שטיינברג

10 ימי רביעי, בין השעות 12:00-13:30, בתאריכים: 13.03.24, 20.03.24, 27.03.24, 03.04.24, 10.04.24, 17.04.24, 01.05.24, 08.05.24, 15.05.24, 22.05.24

10 ימי רביעי | החל מה13.03.24 | קורס מקוון

תיאור הקורס :
לכל מסגרת חינוכית האופי, האידיאולוגיה, הערכים, האיכויות והקשיים הייחודיים לה, ואופני התנהלות
משלה. בצד החלקים המודעים בכל מערכת , ישנם גם היבטים שפחות או כלל לא מודעים. המלחמה,
העמידה בפני מערכות החינוך אתגרים פדגוגיים, חינוכיים, טיפוליים, וארגוניים שונים; ירידה בפניות
ללמידה, שילוב ילדים המופנים ממקומות מגוריהם עם רקעים שונים של מעגלי פגיעות, פגיעה
בהתגייסות מורים להוראה ועוד. כל זאת בצד אנשי צוות אחרים שמגלים יצירתיות חדשה, חברויות
חדשות וקרבה. הצורך של המערכות להתאים את עצמן למציאות החדשה שלאחר ה 7.10 מאתגרת
גם אותנו הפסיכולוגים/ות בשטח לייצר מענים מותאמים למצב.
הקורס בוחן את הקבוצה כמרחב משמעותי עבור צוותים הן לעבודה רפלקטיבית אודות עצמם ואודות
תלמידים, הורים ועוד בעת הזו, והן כמרחב החיוני לפיתוח מענים פסיכו-חינוכיים מותאמים. נעסוק
במשמעות של סוגים שונים של עבודה קבוצתית, ונכיר כלים לאבחון ולהנחיה המותאמים לדינאמיקות
הקבוצתיות השונות. בקורס נשתמש בדוגמאות מהשטח מתוך עבודה קבוצתית של המשתתפים/ות
עם סוגים שונים של צוותים וקבוצות במערכות החינוכיות.

מטרות הקורס :
✓ להרחיב את המבט אודות משמעותה של עבודה קבוצתית עם צוותי חינוך בזמן מלחמה
באמצעות החשיבה המערכתית.
✓ להעמיק בהבנת תהליכים ודינ אמיקות קבוצתיים במערכות החינוכיות.
✓ להכיר פרקטיקות הנחייתיות לעבודה קבוצתית עם צוותי חינוך בחירום ובשגרה.

bottom of page