top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

התמודדות עם מצבי אבל ואובדן - קורס ייעודי ליועצים ויועצות חינוכיים בביה"ס יסודי

מיעד מורג

מועד ראשון - 5 ימי ראשון, בין השעות 18:00-21:15, בתאריכים: 18.02.24, 25.02.24, 03.03.24, 10.03.24, 17.03.24
מועד שני - 5 ימי שלישי, בין השעות 18:00-21:15, בתאריכים: 02.04.24, 09.04.24, 16.04.24, 30.04.24, 07.05.24
מועד שלישי - 5 ימי רביעי, בין השעות 13:00-16:15, בתאריכים: 26.06.24, 07.07.24, 10.07.24, 17.07.24, 24.07.24

מועד שלישי - 5 ימי רביעי | החל מה-26.06.24 | קורס מקוון

אירועי ה-7 אוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" יצרו מציאות מורכבת של התמודדות עם טראומה, אובדן, ואבל המוניים. היועצות במסגרות החינוך אמונות על התהליכים ההתפתחותיים של הפרט והארגון ומהוות ציר מרכזי המקשר בין המנהלת, הצוות החינוכי, התלמידים וההורים. היועצות מייצגות את תחום בריאות הנפש במערכת, ומספקות לתלמידים מענה לרווחה נפשית, חברתית ולימודית . במעבר מטיפול ראשוני במשבר, להתמודדות ממושכת עם אובדן ואבל, נדרשים ידע והכשרה מתאימים על מנת לסייע לאבלים לחזור לתפקוד ולעבד את האובדן. תיאור הקורס : הקורס יתייחס להתפתחות תפיסת המוות בקרב ילדים ונוער, ותהליכי התמודדות עם אובדן אשר אופייניים לגילאי ביה"ס היסודי (קבוצה 1). נסקור מחסומים ושיבושים אפשריים לתהלי כי אבל טבעיים , והתערבויות מבוססות ראיות לטיפול אינטגרטיבי לצמצום הפרעה באבל ולטיפול בהפרעת אבל מתמשך. במהלך הקורס נרגל התערבויות )פרטניות, במסגרת ביה"ס ובשיח עם ההורים(, תוך התמקדות בתפקיד ה הייחודי של היועצת . מטרות הקורס : ✓ לימוד על התפתחות תפיסת האבל בקרב ילדים ובני נוער בגילאים השונים. ✓ הקניית כלים לזיהוי ואיתור קשיים ומורכבויות באבל. ✓ לימוד ותרגול התערבויות אפשריות לסיוע בתהליכי אבל לתלמידים, הורים וצוותים חינוכיים.
bottom of page