top of page
לוגו סופי-01.png
  • הלומדים בתכנית מתבקשים לבחור לפחות 2 קורסי בחירה ממגוון יחידות ההוראה העשיר של מכון מפרשים, בהיקף של מינימום 40 שעות אקדמיות.

  • קיימת אפשרות ללמוד במהלך תכנית הלימודים קורסי בחירה נוספים לפי בחירה ולהנות מקורסים נוספים בסך כולל של עד 80 שעות אקדמיות. מעבר לכך ניתן להשתתף בקורסי בחירה נוספים בעלות מוזלת.

  • קורסי הבחירה יילמדו בהתאם למפורט ברשימת הקורסים של מכון מפרשים המתפרסמת ומתעדכנת מדי שנה. הרישום לקורסי הבחירה מותנה בפתיחתם, בקיומו של מקום בקורס בעת הרישום ובתיאום עם רכזת התכנית.

  • תלמידי/ות התכנית יוכלו לבחור ללמוד קורסי בחירה החל מהסמסטר הראשון ללימודים. קורסי הבחירה מתקיימים במהלך השנה האקדמית – בימים ושעות משתנות על פני השבוע, פרונטליים ומקוונים.

  • לתלמידים בתכנית תהיה אפשרות להרכיב באופן גמיש ואינדיבידואלי את תכנית קורסי הבחירה בהם יבחרו להשתתף.


לצפייה בפירוט הקורסים העומדים לרשות תלמידי התכנית ביחידות ההוראות השונות לחצו כאן >>

לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל לפקוביץ' רכזת התכנית :

yuvalim@mta.ac.il | ‪+972 52‑268‑1646‬

לפרטים נוספים, כתבו לנו!

נציג מצוות התכנית יצור איתך קשר בקרוב !

bottom of page