top of page

סדנה מס 5. גישת ה THERAPLAY® ככלי עבודה דיאדי המקדם אינטגרציה

מנחה

גב' סיון הרטמן

מה בסדנה?

Theraplay החלה את דרכה בארה"ב בשנות השבעים והיתה בין הגישות הראשונות ששילבו את תיאורית ההתקשרות בפרקטיקת הטיפול בהורה ובילד. האינטראקציות הטבעיות, התורמות להתקשרות בטוחה, אורגנו סביב ארבעה מימדים: הענקה, הבניה, מעורבות ואתגר. לכל מימד הותאמו פעילויות חוויתיות, אותן מוביל המטפל באופן מותאם לדיאדה על מנת לפתח סכמות מוחיות חדשות ומתוכן לבנות ידע יחסים מופנם חדש ובריא יותר מזה שנבנה בהתקשרות הראשונית, אם נפגעה.

עם התפתחות המחקר הנוירופסיכולוגי, הובן על ידי חוקרי טראומה והתקשרות,  כי ישנה חשיבות רבה לחלקים חוויתיים ופיזיים בטיפול המתייחסים להמיספרה הימנית. כמו כן ע"פ התאוריה הפוליווגלית ישנה משמעות רבה לרמזים הלא ורבליים בפנים, במגע ובקול, על מנת להחליש מנגנוני FFF, לחזק את תחושת הבטחון ולהפעיל את מערכת המעורבות החברתית (SES). כך, ניתן לראות כיצד Theraplay מהווה למעשה כלי אינטגרטיבי, המשלב את ההבנה הדינמית התקשרותית עם עבודה חוויתית המשפיעה על מערכת העצבים.

 

מטרות הסדנא:

  • במהלך הסדנא המטפלים יראו כיצד ידע ותיק על התקשרות יכול      להיות מומשג באופן אחר מההמשגות המוכרות. באינטגרציה עם ידע נוירופסיכולוגי עדכני, ידע זה יכול להיתרגם לפרקטיקה יעילה ומוכחת מחקרית בתוך חדר הטיפול.

  • המשתתפים יחוו את השפעת העבודה החוויתית תוך צפיה בהדגמות והתנסות.

דרכי הלמידה:

החלק המקוון יכלול סקירה קצרה של התיאוריות העומדות בבסיס הגישה הטיפולית של Theraplay.  כמו כן, יוצגו קטעי וידאו קצרים מתוך חדר הטיפול, שידגימו את עיקרי הגישה.

בחלק הסדנאי הפרונטלי  המשתתפים יצפו בהדגמות של פעילויות המוצעות ככלי עבודה לקידום כל אחד מארבעת מימדי ההתקשרות. לאחר מכן, יתנסו בעצמם בפעילויות השונות ויחוו את השפעת השימוש במערכת המעורבות החברתית כמובילים וכמובלים בטיפול.

גב' סיון הרטמן

גב' סיון הרטמן - פסיכולוגית חינוכית מומחית. התמחתה בגישת Theraplay בארה"ב ומנהלת את פעילות Theraplay בישראל, הכוללת הכשרות והדרכות למטפלים. מרצה במכון מפרשים ובביה"ס ללימודי המשך לעו"ס באוניברסיטת בר אילן. מתמקדת בטיפול דיאדי, בעיקר בקשיי ויסות, טראומה והתקשרות, בקליניקה פרטית במזכרת בתיה.

bottom of page