top of page

סדנה מס 17. אספקטים אינטגרטיביים בטיפול בפוביה מרגשות (Affect Phobia)

מנחה

מר אבישי בן שטרית

מה בסדנה?

גישת הפוביה מרגשות הינה אינטגרטיבית ומבוססת מחקר. הגישה פותחה בסוף שנות ה-90 ותחילת המאה הנוכחית על ידי McCullough.L, חוקרת מתאם אונ' הרווארד של הטיפול הדינמי הקצר.

מחקרים וניסיון מקצועי מלמדים שסיוע לחוות רגשות בתוך הטיפול מאפשר למטופל להחזיר לעצמו חלקי עצמי שנאלץ לוותר עליהם. פסיכופתולוגיה נגמרת עקב קושי לחוות או לבטא רגשות שנוצרו כתגובה לפגיעה מוקדמת בהתקשרות הבטוחה. המחברת פיתחה כלים אמפטיים להתמודד עם החרדה וההגנות שחוסמו את ביטוי הרגש.

בסדנא נלמד על מרכזיות הרגשות והפונקציה שלהם לקיומנו כבני אדם. במהלכה נכיר את האספקטים האינטגרטיביים של הגישה דרך הבנות תיאורטיות ושימוש בכלים מגישות שונות המאפשרים ביטוי רגשי.


דרכי הלמידה:

הלמידה תעשה באמצעות מצגת, דיון בזוגות ובמליאה וחשיפה חווייתית.


מר אבישי בן שטרית

מר אבישי בן-שטרית – פסיכולוגי קליני וחינוכי מומחה, מלמד את הגישה באונ' בר אילן, בתוכנית עוגן של המכללה האקדמית ובשירותים פסיכולוגיים ציבוריים ובמסגרות פרטיות. פרסם מאמרים בנושא ובעל קליניקה פרטית בתל אביב לטיפול דינמי חוויתי אינטגרטיבי ממוקד.

bottom of page