top of page

קרן ניסן-אילסר

שימוש באיתגור קוגניטיבי מתוך עמדה אינטגרטיבית

מועד פתיחת הקורס: 02.12.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

שלושה ימי שני בין השעות -18:15 21:30 בתאריכים: ,02.12.24 ,09.12.24 16.12.24

תיאור הסדנה :

הטיפול הקוגניטיבי מתמקד באופן שבו מחשבות משפיעות על רווחה נפשית וביצירת שינוי במערכת היחסים שבין האדם ומחשבותיו. מחקרים רבים מצביעים על יעילות האינטגרציה שבין הטיפול הקוגניטיבי לטיפול ההתנהגותי בהתמודדות עם מגוון מצבי חיים, החל מהפרעות אפקטיביות מאג'וריות, הפרעות חרדה והפרעות אישיות ועד לקשיים הנובעים מערך עצמי נמוך וממחסור במיומנויות חיים.


הסדנה תתמקד בהיכרות עם סוגי המחשבות, כפי שמסווגות בטיפול הקוגניטיבי, וכן ב למידה ובתרגול של התערבויות קוגניטיביות מתוך הגל השני של הטיפול הקוגניטיבי- התנהגותי (CBT). כמו כן, נשוחח על שילוב איתגור קוגניטיבי בגישות טיפוליות שונות ועל מגבלותיו. המפגשים כוללים לימוד ותרגול של המיומנויות באופן אישי ובקבוצות קטנות.


תכני הסדנה:

  • סוגי מחשבות, ה"נוסחה" הקוגניטיבית ושימוש בטבלאות DTR.

  • איתגור קוגניטיבי של מחשבות אוטומטיות.

  • רעיונות לעבודה עם מטא-קוגניציות.

  • שימוש באיתגור קוגניטיבי בגישות טיפוליות שונות.

  • מגבלותיו של האיתגור הקוגניטיבי.


עלות ה סדנה :

אנשי מקצוע: 990 ₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 790 ₪

bottom of page