top of page

חמוטל סופר-גרוך

טיפול בהורים לילדים עם ADHD : ממחקר לכלים פרקטיים בטיפול אינטגרטיבי קבוצתי ופרטני

מועד פתיחת הקורס: 15.11.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

6 ימי שישי בין השעות 8:30-11:45 בתאריכים: ,15.11.24 ,22.11.24 ,29.11.24 ,6.12.24 ,13.12,24 .20.12.24

מרבית ההורים מתמודדים כיום עם קשיי ויסות של ילדיהם על בסיס יומיומי, ולבטח כשמדובר בילדים המאובחנים עם קשיי קשב ופעלתנות יתר. הורים אלו נאבקים על כוחותיהם, מתלבטים כיצד להתמודד ולסייע לילדיהם עם הקשיים הרבים בחיק המשפחה ומחוצה לה, וכיצד לשמור על קשר מיטיב עמם.

המחקר בתחום והניסיון הקליני בשטח מוכיחים כי עבודה טיפולית עם הורים היא חיונית ואף הכרחית להתמודדות יעילה יותר עם ADHD, ולא פחות בסיוע לילדים הסובלים מ- ADHD בהתמודדות עם קשייהם ובהטבת איכות חייהם.


מטרות הקורס:

 • הקניית ידע עדכני ורחב על ADHD והשפעותיו על פונקציות ניהוליות, תפקוד לימודי ועבודה, תפקוד חברתי ויחסים זוגיים ומיניים.

 • למידת כלים וטכניקות טיפוליות רלוונטיות בעבודה טיפולית עם הורים ותרגולם עם המשתתפים.

 • הבניית תוואי של תוכנית טיפולית קבוצתית ופרטנית אותה ניתן ליישם בשטח, תוך שילוב דוגמאות קליניות.

 • פיתוח וקידום תפיסה אינטגרטיבית של טיפול בהורים לילדים עם קשיי ויסות.

תכני הקורס:

 • הכרת המאפיינים הפסיכולוגיים והנוירו-ביולוגיים של ADHD בילדות, בהתבגרות ובבגרות.

 • סקירה עדכנית של השפעות ADHD על תחומי חיים שונים ומחקר בתחום.

 • דרכים באמצעותן ניתן להעניק ידע להורים אשר יסייע להם להבין יותר את ילדיהם, להתקרב לחוויה של ילדיהם את קשיי הקשב ופעלתנות היתר ולהפחית שיפוטיות.

 • לימוד אופנויות תקשורת וטכניקות היכולות לסייע להורים לשפר את איכות הקשר בין ההורים לילדיהם, להעלות את מודעותם העצמית, לבנות מערך ציפיות מותאם מילדיהם ומעצמם כהורים, להרחיב את יכולות האמפטיה, הוויסות והתיקוף ביחסים עם ילדיהם.

 • כלים פרקטיים לשימוש יעיל יותר בכוחות של ההורים על מנת לסייע לילדיהם לילדים לפתח מיומנויות טובות יותר להתמודד עם האתגרים שלקות זו מייצרת בחייהם.

 • כלים לבניית קבוצות הורים לילדים עם ADHD ועם קשיי ויסות בכלל, ובליווי הורים באופן פרטני.

 • הטיפול משלב אלמנטים מעולם הטיפול הדינאמי, הקוגניטיבי, ההתנהגותי-מוטיבציוני, מגישות של

 • טיפול בהורות, DBT ומיינדפולנס. בתהליך הלמידה יתורגלו הכלים השונים, וישולבו דוגמאות קליניות.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1980 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1780 ₪

bottom of page