top of page

ד"ר עינת יהנה

עבודה טיפולית עם בני משפחה- מטפלים (Caregivers )

מועד פתיחת הקורס: 02.05.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

5 ימי שישי בין השעות 08:30-12:30 בתאריכים: ,02.05.25 ,09.05.25 ,16.05.25 ,23.05.25 .30.05.25

תיאור הקורס:

בשנים האחרונות, מספר האנשים המטפלים בבן משפחה העובר שינויים פיזיים, קוגניטיביים ונפשיים בעקבות מחלה, מוגבלות או זקנה, ממשיך לעלות באופן דרמטי בעולם כולו. בארץ, ההערכה היא כי למעלה מ1.5- מיליון ישראלים הינם בני משפחה-מטפלים (Caregivers). תופעה מתרחבת זו, הנובעת בין היתר מעליה דרמטית בתוחלת החיים ומהתפתחויות טכנולוגיות -רפואיות, דורשת מענה טיפולי ומצריכה הכרות מעמיקה של אנשי מקצוע עם עולמם הנפשי של ה-Caregivers. בעוד מרבית המחקר והקליניקה בהקשר זה, עסקו לאורך השנים בהורים המטפלים בילדים, פחות ידוע על קבוצות אחרות של בני-משפחה-מטפלים.


לפיכך, הקורס יתמקד באופן ייחודי באלו המטפלים בהורה (caregivers as children )או בבן/בת זוג (caregiving spousal). עבור רבים, החוויה כרוכה לא רק ב"נטל הטיפול" אלא גם ב"נטל האבל", נוכח היפוך תפקידים ואובדן האדם כפי שהכירו קודם לכן. במפגשים נדון באתגרים השונים , הקונפליקטים והצרכים הרגשיים -פסיכולוגיים של אוכלוסייה זו, תוך שילוב בין דיון תיאורטי, תיאורי מקרה קליניים וסרטונים , וכלים לעבודה טיפולית .


**במסגרת הקורס יזומן בן/בת משפחה או נושא תפקיד בעלי עשיה עכשווית היוצרים/יוזמים בתחום


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1980 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1780 ש"ח

bottom of page