top of page

ד"ר אביב נוף

טיפול בבעיות התנהגות בילדים מתוך עמדה אינטגרטיבית

מועד פתיחת הקורס: 16.03.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

8 מפגשים בימי ראשון, בין השעות ,18:00-19:30 בתאריכים: ,16.03.25 ,23.03.25 ,30.03.25 ,06.04.25 ,27.04.25 ,04.05.25 ,11.05.25 .18.05.25

על הקורס:

הקורס יעסוק בפיתוח הבנה אינטגרטיבית של בעיות התנהגות של ילדים דרך מבט על גישות תיאורטיות שונות ולימוד של התערבויות טיפוליות יעילות המבוססות על ניסיון קליני ועל מחקר בבעיות אלו.


נלמד על:

✓ התקשרות (Attachment) והיישומים הקליניים הנובעים ממנה לטיפול בבעיות התנהגות .

✓ תפיסתו של ויניקוט לגבי מקורות התוקפנות וכיצד ניתן ליישם תפיסה זו.

✓ הפגיעות הנרקיסיסטית העומדת בבסיס בעיית התנהגות והעבודה הטיפולית הנגזרת מכך.

✓ עקרונות טיפול המבוססים על נוירו-פסיכולוגיה והתחום של הוויסו ת הפסיכו-פיזיולוגי שמטרתם להקנות מנ גנוני ויסות אדפטיביים .

✓ טכניקות קוגניטיביות המותאמות לטיפול בילדים עם בעיות התנהגות, ומיומנויות בינאישיות המקדמות דיאלוג וויסות יעילים.

✓ היבטים של הדרכת הורים ואופנים באמצעותם ניתן לעזור להורים להתמודד עם השחיקה בתחושת המסוגלות ולסייע להתאוששות מהירה של עמדה הורית יעילה.


מבנה הקורס:

בששת המפגשים הראשונים ילמדו המשגות, עקרונות וטכניקות טיפוליות יעילות כמפורט. בשתי הפגישות האחרונות המשתתפות.ים יוזמנו להציג תיאורי מקרה שיהוו בסיס לדיון ולהדגמות העקרונות שנלמדו. את תיאורי המקרה המשתתפים.ת יתבקשו לשלוח שבוע מראש.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1290 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1090 ש"ח

bottom of page