top of page

ד"ר אפרת ציגנלאוב

טיפול קבוצתי בגישה פסיכואנליטית - אינטגרטיבית

מועד פתיחת ההשתלמות: 13.12.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

6 ימי שישי בין השעות 09:00-12:15, בתאריכים: 13.12.24, 20.12.24, 03.01.25, 10.01.25, 17.01.25, 24.01.25

הקורס יעסוק בתהליכים ובתופעות המתרחשים בקבוצות, ויעניק ללומדים.ות רקע תאורטי לזיהוים, המשגתם, הבנתם וכלים יישומיים להתמודדות עימם. הקורס יסקור רעיונות ומושגים בסיסיים משלושה זרמים מרכזיים בתחום הקבוצות – אנליזה קבוצתית (פוקס), יחסי קבוצות (ביון), ותאוריית הקבוצות הבין-אישית של יאלום, וישלבם עם מושגים ורעיונות מגישות פסיכודינמיות נוספות, כגון המאמר המכונן של פרויד - פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני, מושג האנטי-גרופ של ניטסון, ותהליך התפתחות קבוצה עפ"י שילוב של תאוריות שונות.


בצד למידה תאורטית הקורס ישלב דוגמאות מעבודתה הקלינית של המרצה, ודוגמאות שיובאו על ידי המשתתפים מעבודתם עם קבוצות.


הקורס מיועד למטפלים וליועצים העוסקים בטיפול קבוצתי ו/או בהנחיית קבוצות פסיכו-חינוכיות,

קבוצות הדרכה, קבוצות משימה וצוותי עבודה בארגונים.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page