top of page
סליידר דף הבית 1920X420PX (21)_edited.jp

מדיניות ביטולים

מדיניות הביטולים נשענת על ההנחה כי הקורסים במכון מפרשים בעלי מספר מוגבל של משתתפים. על כן, שמירת מקום לנרשמים יש לה משמעות מבחינת סגירת ההרשמה, השקעה בפרסום ותכנון לגביי ההתכנות לפתיחת הקורס. לכן, אנו רואים בהרשמה הסכם הדדי וחשוב להצלחת הקורס.
בכל בעיה בתהליך הרישום והשתתפות בקורס נשמח לסייע ולעזור במידת האפשר.

זמנים
זכאות להחזר
לאחר תחילת הקורס
גבייה של 100% משכר הלימוד
שבוע לפני תחילת הקורס
גבייה של 70% משכר הלימוד
שבועיים לתחילת הקורס
גבייה של 60% משכר הלימוד
בין 3-4 שבועות לתחילת הקורס
גבייה של 30% משכר הלימוד
עד חודש לפני תחילת הקורס
זכאות להחזר מלא

בברכה,
שרון זיו ביימן,
מנהלת מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית.

bottom of page