top of page

Item List

גלי שיין-טל

כל תחומי ההוראה, טיפול אינטגרטיבי במגוון סוגיות, סגל תכנית עוגן

ד"ר אסתר במברגר

כל תחומי ההוראה, מבט אינטגרטיבי על פסיכותרפיה, פסיכותרפיה בילדים, סגל תכנית עוגן, נוער והורות, הדרכה פרטנית עוגן

אבישי בן שטרית

כל תחומי ההוראה

אוסנת כהן גנור

כל תחומי ההוראה, עבודה טיפולית מבוססת רגש

אור פרי

כל תחומי ההוראה, ACT

אורית דרדיק אמירי

הדרכה פרטנית עוגן, סגל תכנית עוגן

איילה ברק חביב

הדרכה פרטנית עוגן

איילה מסטי-הזמי

הדרכה פרטנית עוגן

אסף גיטלר

כל תחומי ההוראה, קשיבות ותודעה בפסיכותרפיה

ארז בלנאו

הדרכה פרטנית עוגן

אריאלה גרין מיסק

הדרכה פרטנית עוגן, ACT

גלית אלחדד

הדרכה פרטנית עוגן

bottom of page