Item List

גלי שיין-טל

כל תחומי ההוראה, טיפול אינטגרטיבי במגוון סוגיות

ד"ר אסתר במברגר

כל תחומי ההוראה, מבט אינטגרטיבי על פסיכותרפיה, פסיכותרפיה בילדים, סגל תכנית עוגן, נוער והורות

אבי שניבאום

הדרכה פרטנית עוגן

אבישי בן שטרית

כל תחומי ההוראה, סגל תכנית עוגן

אוסנת כהן גנור

כל תחומי ההוראה, עבודה טיפולית מבוססת רגש

אור פרי

כל תחומי ההוראה, ACT

איילה ברק חביב

הדרכה פרטנית עוגן

אסף גיטלר

כל תחומי ההוראה, קשיבות ותודעה בפסיכותרפיה

ארז בלנאו

הדרכה פרטנית עוגן

אריאלה גרין מיסק

הדרכה פרטנית עוגן, ACT

גלית אלחדד

הדרכה פרטנית עוגן

ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין

כל תחומי ההוראה, אבל ואובדן, הדרכה פרטנית עוגן