top of page
תכנית הכנס נשות ואנשי המקצוע השונים במחוזותינו אשר התחברו לגישה הACT-ית ולמדע ההתנהגותי הק

סדנה מס׳ 3

אקט, אוטיזם, ומה שביניהם: אקט כשיטה טיפולית עם מטופלים על הרצף האוטיסטי

ד״ר דוד כהן

בסדנה נציג דרכים ליישם את שיטת ACT בטופלים שעל הרצף האוטיסטי ונבין איך היא עשויה להיות הכלי הטיפולי היעיל ביותר לעבודה עם מטופלים אלו.

אוטיזם הינו תסמונת נוירולוגית, המתאפיינת בנוקשות בחשיבה, קשיים בתקשורת בין אישית, חרדה וקשיי וויסות. הספרות המקצועית מצביעה על כך שטיפול בשיטת אקט מסייע למטופלים על הרצף ולבני משפחותיהם

  • לפתח חשיבה ודפוסי התנהגות גמישים יותר על מנת לאפשר התמודדות עם שינויים בחיי היומיום

  • להגדיר ערכים ומטרות חיים קונקרטיים וראליים על מנת לנצל את הפוטנציאל האישי

  • לשנות דפוסי תקשורת והתנהגות לא יעילים

  • להתמודד באופן יעיל יותר עם חרדה ותסכול

בסדנה נציג דרכים ליישם את שיטת ACT בטופלים שעל הרצף האוטיסטי ונבין איך היא עשויה להיות הכלי הטיפולי היעיל ביותר לעבודה עם מטופלים אלו. כמו כן בסדנה נכיר דרכים לסייע למטופל על הרצף האוטיסטי ומשפחתו. להגדיר ערכים, להבין ולקבל את מוגבלויותיו ואת השוני בינו לבין אנשים 'נוירוטיפייקלים', להגמיש את חשיבתו ולשלוט באופן יותר יעיל על בחירותיו ועל התנהגותו.


למי מיועדת הסדנה:
בעלי/ות ידע בסיסי - למשל בוגרי/ות סדנה או קורס בסיס

ד"ר דויד כהן - קרימינולוג קליני בכיר, בעברו מעריך מסוכנות ומטפל בפוגעים מיניים במסגרת משרד הבריאות (1990-2019). מאז 2019 מטפל ב"לאורך הדרך" ראשל"צ, מטפל טיפול מיני- חברתי באנשים על הרצף האוטיסטי ואנשים המתפקדים ברמת מש"ה בכל רמות התפקוד, הדרכת משפחות וצוותים מטפלים. מטפל באק"ט מאז 2020.

bottom of page