top of page
תכנית הכנס נשות ואנשי המקצוע השונים במחוזותינו אשר התחברו לגישה הACT-ית ולמדע ההתנהגותי הק

סדנה מס׳ 14

הפילוסופיה הסטואית והלוגותרפיה של ו.פרנקל כבסיס להרחבת ה- ACT

פרופ׳ דני חמיאל

בסדנה זו נראה איך התפיסה הזו משתלבת בתהליכים טיפולים מרכזיים הבאים לידי ביטוי בACT

הפילוסופיה הסטואית והלוגותרפיה של ו.פרנקל כבסיס להרחבת ה- ACT ולפיתוח תפיסה טיפולית פרקטית ברוח של אחריות ושייכות

תפיסת הCBT באופן כללי והרעיון שהאדם מופרע על ידי מחשבתו ולא על ידי המציאות מקורה בפילוסוף היווני אפקיטטוס ובפילוסופיה הסטואית. אך הפילוסופיה הסטואית מרחיקה הרבה יותר ומתמקדת בפיתוח המידות אצל האדם ובאופן כללי ויתור על החשיבות של כל מה שהוא בר חלוף בחיי האדם וקשור לתיקוף עצמי המבדל אותו מהזולת.


מה שנשאר בתפיסה זו, וכאן היא מתחברת ללוגותרפיה של פרנקל, הוא המשמעות של האדם במידותיו, בחיבור שלו לזולת ולאחריותו כלפי העולם שמסביבו. בסדנה זו נראה איך התפיסה הזו משתלבת בתהליכים טיפולים מרכזיים הבאים לידי ביטוי בACT, בויתור על הרגעה למען מימוש ערך ובערך של הרגש הלא נעים, ביציאת האדם אל מעבר לעצמו, בחיזוק היכולת להיות ברגע, ובפיתוח גמישות קוגניטיבית, רגשית, פיזיולוגית ובמיקוד הקשב.

נלמד כלים חדשים הנגזרים מתפיסה זו ומחזקים את התהליכים החשובים האלו בטיפול. הגישה שתתואר בסדנה תואמת את המעבר לתפיסה של טיפול בתהליכים מעבר לאבחנות.


למי מיועדת הסדנה: בעלי/ות ידע בסיסי - למשל בוגרי/ות סדנה או קורס בסיס


פרופ' דני חמיאל - פסיכולוג קליני ורפואי מדריך, פרופ' בבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ומנהל התוכניות הפסיכוחינוכיות במרכז חוסן ע'ש כהן האריס בתל אביב

bottom of page