top of page
תכנית הכנס נשות ואנשי המקצוע השונים במחוזותינו אשר התחברו לגישה הACT-ית ולמדע ההתנהגותי הק

סדנה מס׳ 10

טיפול במתבגרים ובצעירים ברוח ACT - מודל עמיח"י (DNA-V)

ד"ר אלעד ליבנה

בסדנה נכיר את העקרונות התיאורטיים העומדים מאחורי המודל, נעמיק במטאפורות של המתבונן, היועץ והחוקר ואת יישומיהן בתוך העבודה הקלינית.

מטפלים רבים אשר מתוודעים למודל הגמישות הפסיכולוגית נותרים עם תהיות לגבי אופן היישום של העקרונות התיאורטיים שמצויים ביסוד גישת ACT. כיצד נראה הטיפול בפועל ואיך הופכים את ששת מרכיבי המשושה לפרקטיקה טיפולית? שאלות אלו עולות ביתר שאת בעבודה עם מתבגרים ועם צעירים, אשר פעמים רבות דורשים עבודה טיפולית ממוקדת ולעיתים גם קצרה יותר


הסדנה מיועדת למטפלות.ים עם היכרות בסיסית לפחות עם גישת ACT. מטרת הסדנה להציג את מודל עמיח""י (DNA-V), המסייע בהתאמת עקרונות הגישה וששת תהליכי הליבה המרכיבים אותה, לטיפול בבני נוער ובצעירים ולמגוון הפרעות, כגון הפרעות במצב הרוח, הפרעות חרדה, התמכרויות, OCD, מצבי טראומה ועוד.


בסדנה נכיר את העקרונות התיאורטיים העומדים מאחורי המודל, נעמיק במטאפורות של המתבונן, היועץ והחוקר ואת יישומיהן בתוך העבודה הקלינית. נלמד את האופנים שבהן סוכנויות אלו יכולות לפעול ביחד, לצד הבנת ההקשר העצמי והחברתי, על מנת לקדם פעולה אפקטיבית שניזונה מעולם הערכים האישיים של האדם."


למי מיועדת הסדנה:
בעלי/ות ידע בסיסי - למשל בוגרי/ות סדנה או קורס בסיס

ד"ר אלעד ליבנה - פסיכולוג קליני מומחה-מדריך, פסיכולוג מדריך ואחראי על תוכנית ההתמחות הקלינית במרכז הדספייס לטיפול ממוקד בצעירים ובבני נוער. מרצה סגל חוץ בתוכנית לפסיכולוגיה קלינית במכללה למנהל. מטפל בילדים, בני נוער ומבוגרים בגישה אינטגרטיבית בקליניקה פרטית בנס-ציונה. יו"ר יוצא של הסניף הישראלי של The Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), ארגון הגג העולמי של ACT. מנהל שותף "מכון גל לפסיכותרפיה וייעוץ ממוקד".

bottom of page