top of page

סדנה מס 9. שילוב אלמנטים מתוך ה - DBT בעבודה אינטגרטיבית

מנחה

ד"ר יפעת כהן וגב' דנה ספקטור

מה בסדנה?

טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) כולל אלמנטים מתוך גישות טיפוליות שונות: הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית, התמיכתית והפסיכודינמית (במיוחד גישת העצמי והגישה האינטרסובייקטיבית), וכן אלמנטים מתוך הפילוסופיה הדיאלקטית ומתוך תורת הזן-בודהיזם.

האלמנטים היחודיים ביותר ב-DBT, אשר יכולים להיות לעזר בכל פסיכותרפיה, הם החשיבה הדיאלקטית והשימוש השיטתי והמעמיק בהתערבויות של תיקוף על רמותיו השונות. החשיבה הדיאלקטית מאפשרת עבודה מכוונת אינטגרציה וגם מתווה דרך בעבודה הפסיכותרפויטית. הכוח האדיר של הולידציה הוא לתת למטופל הכרה בכך שנקודת המבט שלו אינה מוטעית ויש בה הגיון ומשמעות בקונטקסט של חייו ושל הסיטואציה. הדיאלקטיקה העיקרית בפסיכותרפיה היא הצורך ליצור קונטקסט של ולידציה וקבלת הפציינטית כמו שהיא תוך ניסיון בלתי נלאה להביא לשינוי, כך שהשימוש בולידציה חיוני ומרכזי לצורך דיאלקטיקה.

 

מטרות הסדנא:

  • לימוד ותרגול דיאלקטיקה כעמדה קוגניטיבית וולידציה כהתערבות מרכזית.

  • למידת שש הרמות של ולידציה, לפי פיתוח של מרשה לינהן.

דרכי הלמידה:

סרטונים, משחק תפקידים ותרגול. 

ד"ר יפעת כהן וגב' דנה ספקטור

ד"ר יפעת כהן - M.D. פסיכיאטרית מומחית לילדים ונוער, ופסיכותרפיסטית. מקימה ומנהלת מכון אופק - מרכז ללימוד וטיפול DBT משנת 2007. מנהלת מרפאת בריאות הנפש של משרד הבריאות (1996-2006). מרצה במכון מפרשים ובתוכנית עוגן במכללה האקדמית תל אביב-יפו. מלמדת ומדריכה בשיטת DBT במכון אופק, ובמסגרות אקדמיות, ציבוריות ופרטיות.

גב' דנה ספקטור - עובדת סוציאלית קלינית (MSW). מרצה בתוכנית הישראלית לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי של איט"ה, מרצה ומדריכה במכון מפרשים ובתוכנית עוגן במכללה האקדמית תל אביב-יפו. מלמדת ומדריכה בשיטת DBT במכון אופק ובמסגרות אקדמיות, ציבוריות ופרטיות.

bottom of page