top of page

דנה ספקטור

(M.S.W). עובדת סוציאלית קלינית. עוסקת בטיפול בילדים, מתבגרים ומבוגרים. מדריכה הורים. מלמדת ומדריכה אנשי מקצוע מתחום הפסיכותרפיה והחינוך. מנחה קבוצות ללימוד מיומנויות DBT למטופלים ולאנשי מקצוע.  מלמדת ומדריכה בשיטת DBT במכון 'אופק' ובמסגרות ציבוריות ופרטיות.

דנה מרצה במכון בקורסים יסודות ה DBT  - טיפול דיאלקטי התנהגותי, לטיפול בהפרעת אישיות גבולית והפרעות אחרות בוויסות רגשי ו- סדנת לימוד מיומנויות DBT

קישורים:

bottom of page