top of page

ד"ר מור שחורי-סטאל

ד"ר מור שחורי-סטאל, פסיכולוגית קלינית. מרצה ומדריכה במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית ת"א-יפו, במסלול הלימודים המתקדמים ’ויניקוט, ביון, והעצמאים בפסיכואנליזה – פורצי דרכים‘ התוכנית ללימודי המשך בפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב, במחלקה לפסיכולוגיה קלינית במרכז האקדמי רופין, במסלול לפסיכותרפיה פסיכואנליטית במכללת לוינסקי וב'אסכולות' מטעם האוניברסיטה הפתוחה. חוקרת ומרצה בתחומים של פסיכותרפיה, שכול ואובדן והתמודדות עם גירושין במשפחה. עמיתה במרכז לאובדן, שכול וחוסן נפשי, אוניברסיטת חיפה. מטפלת בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בתל אביב וברעננה.

קישורים:

bottom of page