top of page

עצמאיים בשטח: הקבוצה המרכזית בפסיכואנליזה הבריטית -
מאובייקט המעבר (ויניקוט) ועד האובייקט המתמיר (בולאס)

ד"ר מור שחורי-סטאל

ימי רביעי, בין השעות 19:00-20:30, בתאריכים:
28.2.24, 6.3.24, 13.3.24, 20.3.24, 27.3.24, 3.4.24, 10.4.24, 17.4.24, 1.5.24, 8.5.24, 15.5.24, 22.5.24, 29.5.24

עצמאיים בשטח: הקבוצה המרכזית בפסיכואנליזה הבריטית -
מאובייקט המעבר (ויניקוט) ועד האובייקט המתמיר (בולאס)

מועד פתיחת הקורס: 28.02.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


הקורס עוסק בהתפתחויות התיאורטיות החשובות והמעצבות את אופן הטיפול הנפשי בימינו, אשר התרחשו לאחר המחלוקות התיאורטיות בין מלאני קליין ותומכיה לבין אנה פרויד ומאמיניה בחברה הפסיכואנליטית הבריטית. בתקופה זו נוצרה תיאוריה חדשנית ותנועה שלישית בחברה הבריטית: הקבוצה העצמאית.


בקורס נלמד על תיאוריות פורצות דרך בתחומים התיאורטיים והקליניים אשר פיתחו הבנות חדשות לגבי הקשר הטיפולי, העברה והעברה נגדית, חשיבותו של העולם החיצוני על הבריאות הנפשית, רגרסיה בטיפול, טראומה וחשיבות החוויה הטיפולית מעבר לפירוש. 

הקורס יעסוק בהבנת הקבוצה והמאפיינים הייחודיים לה, בהבנת נפש האדם ובדרכי העבודה הקלינית העכשווית .


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ₪

bottom of page