top of page
Business Meeting

אינטגרציה של הפסיכותרפיה נכון לעכשיו

בהשתתפות: פרופ' גולן שחר, פרופ' גארי דיימונד, ד"ר סיגל זלכה-מנו, ד"ר שרון זיו ביימן

על היום עיון:

תהליכי אינטגרציה בפסיכותרפיה נמצאים במרכז סדר יומה של הפסיכותרפיה. ההבנה המתגבשת כי רוב המטפלים משלבים בעבודתם המשגות והתערבויות מגישות שונות - הופכת את קידום ההבנה על האופן בו מטפלים מייצרים אינטגרציה, את פיתוח הידע על יעילות מודלים שונים להמשגת האינטגרציה, כמו גם ואת חקירת דרכי ההכשרה מיטביות בנושא – למשימות מרכזיות של התחום. יום העיון יסקור את הידע הקיים אודות אינטגרציה של הפסיכותרפיה, ינסה לאפיין את האתגרים העכשוויים והעתידיים של התחום ולקדם סדר יום לפיתוח ידע בנושא והטמעתו.

 

בחרנו לציין ולחגוג באמצעות יום עיון זה את פתיחתו של "מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה". המכון מוקם בימים אלו בבית הספר למדעי ההתנהגות של המכללה האקדמית תל אביב יפו ויעסוק במחקר והוראה בתחום הפסיכותרפיה, תוך התמקדות בחקר יעילותן של התערבויות ומיומנויות טיפוליות שונות המותאמות למטופלים שונים בשלבי הטיפול השונים, בקידום הידע אודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה ובפיתוח תהליכי הוראה בפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה. נשמח להשתתפותכם ביום עיון זה ובפעילויותינו הבאות.

 

תכנית היום

08:30  התכנסות

09:00  ברכות: נשיא המכללה האקדמית תל אביב יפו  - פרופ' שלמה בידרמן דיקאן ביה"ס למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב-יפו – פרופ' גילי גולדצווייג ראש מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה – ד"ר שרון זיו-ביימן

09:15   אינטגרציה בפסיכותרפיה: עבר, הווה, ועתיד – פרופ' גולן שחר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

10:15  הפסקה  

10:30  התפקיד של עיבוד רגשי בפסיכותרפיה  – פרופ' גארי דיימונד, ראש החוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת בן גוריון בנגב

11:15  הקשר הטיפולי כגורם משותף - האם הקשר הטיפולי מרפא בפני עצמו, מקדם שינוי או תוצר של שינוי? – ד"ר סיגל זלכה-מנו, מרצה בכירה החוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת חיפה

12:00  הפסקת צהרים

12:30  אינטגרציה בתוך הפגישה הטיפולית - ד"ר שרון זיו- ביימן, המכללה האקדמית תל אביב יפו

13:00  הדגמה קלינית – הצגת מקרה ודיון באינטגרציה מפרספקטיבות שונות

13:45  סיום

 

אודות ההרצאות והמרצים:

אינטגרציה  בפסיכותרפיה: עבר, הווה, ועתיד – פרופ' גולן שחר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בהרצאה זו אסקור את התפתחות  העמדה האינטגרטיבית בפסיכותרפיה מפרספקטיבה היסטורית, פילוסופית, ופוליטית, ואסיק מסקירה זו מסקנות לגבי המשך התפתחות העמדה בעולם ובארץ.  התיזה  המרכזית בהרצאה תהיה, כי העמדה האינטגרטיבית למעשה הנכיחה את עצמה באופן מכריע בכל המעגלים המקצועיים הרלוונטיים. באופן פרדוקסלי, הנכחה מכרעת זו עלולה לגרום להיעלמותה כ"שם-מתייג" (Brand Name). יחד עם זאת, עבודת האינטגרציה תתקיים לעד, ואני צופה כי היא תהיה רלוונטית במיוחד במצבים קליניים מורכבים, אובדנות, שימוש בחומרים ממכרים, ובפסיכו-סומטיקה. לסיום, אתעכב על  אופנות אינטגרטיבית ספציפית -- אינטגרציה אקומודטיבית -- הנראית לי מבטיחה במיוחד.

פרופ' גולן שחר - מומחה בפסיכולוגיה קלינית ורפואית, פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון, ופרופסור אורח לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת "ייל" בארה"ב. בעבודתו, משלב פרופ' שחר מחקר אמפירי על מצבים פסיכופתולוגים מורכבים ונפיצים, כולל מצבים אבדניים, תוך שילוב בין פיתוח תיאורטי לבין עבודה קלינית בתחום הפסיכותרפיה האינטגרטיבית. פרופ' שחר שמש כעורך הראשי של כתב העת הבינלאומי JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY INTEGRATION, המתמקד בשילוב של שיטות טיפוליות שונות. הוא מייעץ ומדריך צוותים פסיכולוגים בתחום האובדנות, כולל הערכת הסיכון, ניהול משברים, ופסיכותרפיה אינטגרטיבית במצבים אבדניים.

 

התפקיד של עיבוד רגשי בפסיכותרפיה – פרופ' גארי דיימונד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

עיבוד רגשי הינו מנגנון שינו מרכזי מעבר לגישות טיפול שונות. בהרצאה זאת,  אשווה את התפקיד של עיבוד רגשי בשלושה סוגי טיפול (חשיפה ממושכת, טיפול ממוקד רגשות (EFT), וטיפול משפחתי מבוסס התקשרות). בהרצאתי אתייחס לקשר בין התפקיד של עיבוד רגשי לבין התערבויות המטפל בכל אחד מסוגי הטיפולים. 

פרופ' גארי דיימונד  - פסיכולוג קליני, מטפל משפחתי וראש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון. הוא מוביל את צוות המפתחים של טיפול משפחתי מבוסס התקשרות. בימים אלה הוא מפתח מודל לעבודה עם להט"בים והוריהם הלא מקבלים.

 

הקשר הטיפולי כגורם משותף - האם הקשר הטיפולי מרפא בפני עצמו, או שהוא מהווה מצע שינוי או תוצר של טיפול יעיל? – ד"ר סיגל זלכה-מנו, מרצה בכירה החוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת חיפה

הממצא כי איכות הקשר הטיפולי הינה אחד המנבאים של תוצאות הטיפול נחשב לאחד מתרומותיו הגדולות של המחקר בתחום הפסיכותרפיה. ממצא זה, כמו גם ממצאים על תרומתם של ציפיות המטופל מהטיפול, העדפות המטופל לגבי הטיפול,  משתני אישיות של המטופל ושל תהליכי משוב להצלחת הטיפול – ביססו את מודל הגורמים המשותפים, המנסה לעמוד על הגורמים המנבאים את הצלחת הטיפול מעבר לגישות שונות. בהרצאתי זו, אתמקד בקשר הטיפולי כגורם משותף מבוסס מחקר ואנסה להציע תשובה לאחת השאלות המעסיקות את התחום – האם הקשר הטיפולי מייצר תהליך ריפוי בפני עצמו? או שיכולות יצירת הקשר של המטופל והמטפל מהוות מצע המאפשר את התרחשותו של שינוי טיפולי? או שהוא פועל יוצא של שינויים טיפוליים שכבר התרחשו בטיפול? בהרצאה אנסה להציע מודל הממשיג את ערוצי הפעולה המגוונים של הקשר הטיפולי. אנסה לבסס את התיזה לפיה מחד הקשר הטיפולי מהוה פועל יוצא של יכולות המטופל ליצור קשר טיפולי  עם המטפל (רכיב אותו אכנה היכולת של המטופל והמטפל לייצר קשר טיפולי כתכונה), ומאידך תהליכים בקשר הטיפולי יכולים להיות בעלי ערך מרפא בפני עצמם (רכיב אותו אכנה היבטים מצביים של הקשר הטיפולי). אנסה לטעון כי בעוד הרכיב הראשון מאפשר לטיפול להיות מועיל, הריי שהרכיב השני הופך את הקשר למרפא. אנסה להדגים כיצד פרדיגמות מחקריות המתפתחות בתחום מאפשרות לחקור המשגות והשערות אלו ולבחון איזה רכיב מנבא במידה הרבה יותר שינוי טיפולי.

ד"ר סיגל זלכה-מנו -פסיכולוגית קלינית, חברת סגל וראש המעבדה לחקר הפסיכותרפיה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. עבדה כחוקרת במסגרת פוסט-דוקטורט במכון דרנר ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה באוניברסיטת אדלפיי ניו יורק. תחומי המחקר המרכזיים שלה מתמקדים במנגנוני שינוי בפסיכותרפיה וביחסי הגומלין בין המאפיינים הבינאישיים של המטופל והמטפל ותהליכי השינוי בפסיכותרפיה.  ד"ר זלכה מנו זכתה בפרס על Outstanding Early Career Achievement Award של ה- Society of Psychotherapy Research (SPR)  בשנת 2016. 

 

אינטגרציה בתוך הפגישה הטיפולית ומיומנויות אינטגרטיביות  - ד"ר שרון זיו- ביימן, המכללה האקדמית תל אביב יפו

מתחילת דרכו של התחום הושקע מאמץ רב באיפיון מודלים של אינטגרציה. המודלים המוכרים בתחום (גורמים משותפים, אינטגרציה תיאורטית, אקלקטיזם והטמעה אינטגרטיבית) אינם מובחנים לחלוטין והמשגות שונות של אינטגרציה יכולות להתאים ליותר ממודל אחד. בהרצאה זו אציע שני ממדים נוספים של אינטגרציה על אלו המוכרים בתחום: אינטגרציה בתוך הפגישה הטיפולית ומיומנויות אינטגרטיביות. שני ממדים אלו אינם מחליפים את המודלים הקיימים אלא מאירים ומדגישים היבטים נוספות על אינטגרציה. האינטגרציה בתוך הפגישה יכולה להישען על שילוב בין גישות טיפוליות שונות תוך שימוש בהמשגות מגונות של אינטגרציה בתוך אותה פגישה, או על העצמת האינטגרציה בתוך הפגישה על ידי שימוש במיומנויות העשויות לשרת בו זמנית מספר מטרות טיפוליות. בהרצאה אפרוש ואדגים מודלים שונים לאינטגרציה בתוך אותה פגישה תוך שימוש במיומנויות בעלות פוטנציאל פעולה אינטגרטיבי.

ד"ר שרון זיו-ביימן – פסיכולוגית קלינית, חברת סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו ומובילה את הקמת מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, מנהלת "מכון שדות" לשירותים פסיכולוגיים ומנהלת שותפה ב"קבוצת שיח – מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, מטפלת במבוגרים וזוגות. תפיסתה הטיפולית מדגישה אינטגרציה ברוח מודל הגורמים המשותפים. חוקרת את השפעותיה המגוונות של החשיפה העצמית של המטפל על מטופלים שונים בשלבי טיפול שונים ואת השפעת תמהיל המיומנויות של המטפל בשלבי הטיפול השונים על הצלחת הפגישה הטיפולית והטיפול בכללותו אצל מטופלים בעלי מאפיינים שונים.bottom of page