top of page

סדנה מספר 3:
כלים לחיזוק החוסן האישי והקבוצתי עם "ארץ יצורי הנפש"

בהנחיית אפרת מעיין

בסדנא נתנסה בטכניקות קבוצתיות לשימוש בקלפים עם בני נוער , תוך דגש על כלים לטיפוח החוסן הנפשי והתמודדות עם הטראומה האישית והקולקטיבית בעקבות המלחמה ואירועי ה7 באוקטובר. נלמד ונתרגל כלים פרקטיים לשיח רגשי, לחיזוק התמיכה והשייכות החברתית, התמודדות עם משברים ולוויסות רגשות. הקבוצה מעצימה את המשאבים של היחיד ואת החוסן של היחיד.
שפת "ארץ יצורי הנפש" נובעת מאמונה עמוקה באיכויות המרפאות וביכולות הצמיחה החבויות בתוכנו, ומעודדת חיבור לאיכויות אלו.

בהנחיית אפרת מעיין

פסיכולוגית קלינית ומנהלת מרכז לטיפול בעזרת בעלי חיים בקהילה לגמילה מהתמכרויות – רטורנו., בהשראת התאוריה היונגיאנית, הגישה הנרטיבית, הגשטאלט, תורת הנפש הבודהיסטית וה -. CBT השימוש בהם מסייע למטפלים, מאמנים, הורים ואנשי חינוך בעבודה טיפולית עם ילדים ומבוגרים , בהנחיית קבוצות, שיח רגשי עם ילדים, מפגשי צוותים והדרכות הורים. "שפת יצורי הנפש", מאפשרת העמקה של היכולת להכיל ניגודים, חיזוק משאבים נפשיים ויכולת לוויסות רגשי והתנהגותי. היא מסייעת לעקוף הגנות, לדבר על רגשות ולשתף בתכנים רגשיים מורכבים ומשפרת את הביטחון העצמי.

bottom of page