top of page

"הנהרות הגדולים של הפסיכותרפיה": שילוב גישות מרכזיות כגורם מרפא

ד"ר אביב נוף, ד"ר ליאת ליבוביץ'

יו”ר המושב: ד"ר אלומה רייס

תיאור המושב

מושב זה יעסוק באנשים ובקווים המנחים של התאוריות המובילות כיום בעולם; מה סוברים תאורטיקנים פורצי דרך על הגורמים המקדמים שינוי נפשי, ומהי משמעות החיבור המרכזי בין היבטים אקספלורטיביים-פסיכודינמיים לבין היבטים תמיכתיים.

מושב זה יעסוק באנשים ובקווים המנחים של התאוריות המובילות כיום בעולם; מה סוברים תאורטיקנים פורצי דרך על הגורמים המקדמים שינוי נפשי, ומהי משמעות החיבור המרכזי בין היבטים אקספלורטיביים-פסיכודינמיים לבין היבטים תמיכתיים.

אודות המרצים


ד"ר אביב נוף - פסיכולוג קליני מומחה. מנהל שותף במכון נוף לטיפול אינטגרטיבי בחיפה. מטפל בילדים ובמבוגרים בגישה אינטגרטיבית המשלבת בין היתר חשיבה דינמית ממוקדת (CCRT), מודולות קוגניטיביות התנהגותיות, ביופידבק, ושימוש בגישות נרטיביות. מרצה באוניברסיטת חיפה במגמה הקלינית, ובמכון מפרשים לגבי טיפול אינטגרטיבי בילדים. אחראי ארצי על קורס פסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטה הפתוחה. תחומי מחקריו עוסקים בברית הטיפולית וביישומים קליניים וטכנולוגיים של הברית בטיפול דינמי קצר מועד, במסגרת המעבדה לפסיכותרפיה של פרופ' סיגל זלכה מנו באוניברסיטת חיפה.


ד"ר ליאת ליבוביץ' - פסיכולוגית קלינית, מדריכה ואחראית על ההתמחות הקלינית בפנימיית "אהבה", מרצה בתוכנית הקלינית במרכז האקדמי רופין, ומטפלת בקליניקה פרטית בקרית ביאליק. חוקרת את הטכניקות התמיכתיות והפרשניות בטיפול דינמי קצר מועד, ואת תפקידן הייחודי ותרומתן לתוצאות הטיפול ולקשר הטיפולי. מנחה הכשרות והדרכות קבוצתיות בטיפול דינמי קצר מועד בגישת "קונפליקט היחסים המרכזי" (CCRT).


יו"ר המושב - ד"ר אלומה רייס - פסיכולוגית קלינית מומחית, דוקטור בפסיכולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, מטפלת בעלת ותק במגזר הציבורי ובקליניקה פרטית. בעלת ניסיון רב בתחום הפרידה והגירושין, הן בטיפול (בילדי גירושין, במבוגרים בעת פרידה ובהדרכת הורים לקראת ולאחר גירושין) והן בניהול, הוראה והדרכה של תהליכי גישור לפרידה וגירושין (המסתיימים בהסכם המוגש לבית המשפט). מלמדת בקורסי הסמכה לגישור בגירושין ובתוכנית פרקטיקום לגישור בגירושין. מדריכה ביחידת הסיוע של בתי המשפט לענייני משפחה בירושלים. מרצה בתוכנית ללימודי תואר שני בתוכנית ליישוב סכסוכים, אוניברסיטת בר אילן, בקורסים העוסקים במשפחה וגירושין. אלומה מרצה במכון מפרשים בקורס 'פסיכותרפיה והדרכת הורים במצבי פרידה וגירושין', 'קורס גישור מקצועי לאנשי טיפול' ובמסגרת תכנית עוגן מדריכה בשנה א' במסלול מבוגרים ומרצה-שותפה בקורס 'יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה'.

bottom of page