top of page

מושב הסיכום: צמתי קבלת ההחלטות משלוש נקודות מבט טיפוליות (דינאמית, התנהגותית ורגשית- חווייתית)

ד"ר מור שחורי-סטאל, מר ליאור בירן וגב' אסנת כהן- גנור

ד"ר ליהי בלסון חמל

תיאור המושב

במושב המסכם של הכנס תציג גב' עדי שפירא רונן את המשך התגלגלותו של סיפור המקרה שתואר ביום חמישי. כל אחד מהמתדיינים יגיב לאלמנטים בשפה שלו - הההתנהגותית/הרגשית/הדינמית, אשר מכוונים אותו לחשוב (את עצמו כמטפל, את המטופל ואת הטיפול), לנווט, לקבל החלטות לגבי התערבות וקידום הטיפול.

להבדיל מדיוני מקרה מסורתיים, כאן נאיר את הדגשים שכל פרספקטיבה מציעה, במטרה להעשיר את משתתפי הכנס ברבדים השונים של תמונת הטיפול העשירה והמגוונת– וכפועל יוצא מכך בניווט ובקבלת ההחלטות לגבי מקרה טיפולי.

אודות המרצים

 

יו"ר המושב: ד"ר ליהי בלסון חמל - פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. מרצה, מדריכה ומרכזת את מסלול המבוגרים בתכנית 'עוגן', בבית הספר לפסיכותרפיה 'מפרשים'. חברה ומדריכה בקבוצת 'שיח' - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית. מטפלת בנוער ובמבוגרים בקליניקה פרטית בתל אביב. עוסקת במודלים של אינטגרציה בין טיפול פסיכודינמי-התייחסותי לבין CBT; כותבת, מלמדת ומדריכה בנושא זה.


מציגה: גב' עדי שפירא רונן - פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ופסיכותרפיסטית, בוגרת תוכנית עוגן לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה במכון מפרשים. עובדת כפסיכולוגית עצמאית בארגונים, בתחומי הייעוץ, האבחון והמיון, ובעלת קליניקה פרטית לטיפול תעסוקתי ופסיכותרפיה.


מתדיינים: ד"ר מור שחורי-סטאל- פסיכולוגית קלינית. מרצה ומדריכה במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית ת"א-יפו, במסלול הלימודים המתקדמים ’ויניקוט, ביון, והעצמאים בפסיכואנליזה – פורצי דרכים‘ התוכנית ללימודי המשך בפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב, במחלקה לפסיכולוגיה קלינית במרכז האקדמי רופין, במסלול לפסיכותרפיה פסיכואנליטית במכללת לוינסקי וב'אסכולות' מטעם האוניברסיטה הפתוחה. חוקרת ומרצה בתחומים של פסיכותרפיה, שכול ואובדן והתמודדות עם גירושין במשפחה. עמיתה במרכז לאובדן, שכול וחוסן נפשי, אוניברסיטת חיפה. מטפלת בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בתל אביב וברעננה.


מר ליאור בירן - פסיכולוג קליני מדריך, חושב, לומד ועובד בעיקר מתוך תפיסת עולם וחשיבה של ACT ובהביוריזם. במקביל לקליניקה פרטית, עובד כפסיכולוג אחראי במרפאת המבוגרים במרכז בריאות הנפש 'שלוותה'. בנוסף להוראה ולהדרכה במכון 'מפרשים' וב'עוגן', מלמד במגמה לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל-אביב ובמסגרות פרטיות.


גב' אסנת כהן- גנור - פסיכולוגית קלינית ,חלוצה ומייסדת הטיפול הזוגי ממוקד הרגש (EFT ) בארץ, מטפלת מוסמכת ב EFT ומדריכה מוסמכת מתאם ICEEF . בעלת הכשרה נרחבת בטיפולים ממוקדי רגש והתקשרות- (EFT, גרינברג וג'ונסון, AEDP) כמו גם בגישה ההתייחסותית..מהצוות המייסד של ביה"ס החדש לפסיכותרפיה ושל 'תוכנית הגל החדש בפסיכותרפיה' במרכז הבין תחומי בהרצליה. הרצתה על טיפול זוגי ממוקד רגש ועל התקשרות בשלבי החיים השונים במסגרות 'תוכנית הגל החדש בפסיכותרפיה', בתוכנית לפסיכותרפיה במרכז הבין תחומי, בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי, בכנסים ובקורסים פרטיים. שימשה כאחראית קלינית לסדנאות של ICEEFT בארץ במסגרת המרכז הבין תחומי בהרצליה. ממייסדיי העמותה הישראלית לטיפול אינטגרטיבי. מנהלת אקדמית של יחידת ההוראה לטיפולים ממוקדי רגש במכון 'מפרשים', המכללה האקדמית תל אביב יפו. מטפלת ביחידים ובזוגות ומדריכה בקליניקה פרטית ברמה"ש.

bottom of page