top of page
Marble Surface

תכנית לימוד מתקדמת בגישת ה-ACT

מנהל התכנית: ד"ר רן אלמוג

סגל התכנית: ליאור בירן, ליאור גילעד ואור פרי

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

ימי שישי בין השעות: 8:30-13:30

מועדי התכנית:

1.1.21, 8.1.21, 15.1.21, 22.1.21, 29.1.21, 5.2.21, 12.2.21, 19.2.21, 5.3.21, 12.3.21, 19.3.21, 9.4.21, 23.4.21, 30.4.21, 7.5.21, 14.5.21, 21.5.21, 4.6.21, 11.6.21, 18.6.21.


טיפול קבלה ומחויבות קיים כגישה טיפולית כבר מעל לשלושה עשורים. במהלך תקופה זו, הלכה והתבססה גישה זו הן כגוף טיפולי והן כגוף מחקרי עשיר ופורה. משנה לשנה, הבסיס המחקרי גדל, ולצידו גדל גם הידע הקליני וקהילת המטפלים בעולם אשר עובדים לפי גישה זו בחדר הטיפול. כגישת טיפול, ACT משתייכת ל'גל השלישי' של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, אשר מדגיש את הרעיונות של הקשיבות (mindfulness) והקבלה כמרכיבים מרכזיים בטיפול. מעבר לדגש זה, מרכזית באקט ההתכווננות להתנהגות תואמת את הדברים החשובים לאדם בחייו. המטרה המרכזית של הטיפול היא לקדם את האדם לכיוון של גמישות פסיכולוגית ובגמישות זו עוסק הטיפול, דרך עבודה על שישה תהליכים מרכזיים.


המנהל האקדמי של התוכנית היא ד"ר רן אלמוג. צוות ההוראה של התוכנית כולל את: מר ליאור בירן, גב' ליאור גילעד ומר אור פרי .

הקורס מיועד לפסיכולוגים מומחים ומתמחים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים בעלי תואר שני, פסיכותרפיסטים, מטפלים באומנות וקרימינולוגים קליניים.

התוכנית ללימוד גישת ACT היא תוכנית חלוצה בתחומה. ייחודה של תוכנית זו היא בכך שהיא מרכזת תחת קורת גג אחת, ובתהליך מובנה ושלם, בסיס ידע תיאורטי וקליני רחב, אשר מטרתו לאפשר לבוגריה שליטה תיאורטית ומעשית בגישת טיפול זו.


התוכנית היא תוכנית מתקדמת אשר מניחה ידע בסיסי אודות גישת  ACT וידע זה מהווה תנאי לקבלה לתוכנית. ידע זה אמור לכלול היכרות בסיסית עם:

ששת התהליכים הבסיסיים במודל הטיפולי עצמו, המשפיעים על מידת הגמישות הפסיכולוגית של האדם: קבלה אל מול הימנעות מחוויה; הפרדה קוגניטיבית לעומת הדבקה קוגניטיבית; חיבור לרגע הנוכחי לעומת עיסוק מוגזם בעתיד ובעבר; העצמי כתהליך וכהקשר לעומת העצמי כתוכן; חיבור לכיווני חיים מוערכים לעומת חוסר בכיוונים שכאלה; פעולה המחוייבת לערכינו לעומת חוסר בפעולה שכזו.


מבנה התוכנית

החלק הראשון בתוכנית יתמקד בתרגול של מיומנויות קליניות להתערבויות ברוח ACT וכן בביסוס של מיומנויות להמשגת מקרה בגישת אקט. חלק זה כולל ידע תיאורטי ותרגול בקבוצות קטנות. בנוסף לכך חלק זה יעסוק גם בשכלול היכולת והגמישות לתנועה בין התערבויות על בסיס תהליכים שונים במודל.

החלק השני עוסק בהרחבת ארגז הכלים אשר זמין למטפלי אקט. הנושאים המרכזים שיסקרו בקורס יהיו שימוש במטאפורות בעבודה הטיפולית, שימוש בתרגילים חווייתיים שונים, שילוב טכניקות מיינדפולנס ב-ACT, שימוש באפליקציות וכלים טכנולוגיים, העמקה במודל המטריקס ותרגול של בניה של כלים חדשים או שכלול והתאמה של כלים קיימים לטיפול ולמטופל ספציפי. לצד החלק התיאורטי בקורס יערך תרגול של היישום של הכלים האלה סביב מקרים קליניים שיובאו על ידי המשתתפים ותרגול של המשגת מקרה ברוח ACT.

החלק השלישי נועד ללוות את המטפל בהטמעה של הידע התיאורטי בגישתACT  אל תוך חדר הטיפולים. חלק זה יתמקד בהיכרות עם האופן בו טיפול בגישת ACT מתייחס ל'הפרעות' שונות (חרדה, דיכאון, OCD), ולהתאמת הגישה לאוכלוסיות שונות ולתנאים שונים המשפיעים על הסטינג הטיפולי (מבוגרים, מתבגרים, טיפול קצר מועד, טיפול קבוצתי, סיום טיפול(. במהלך חלק זה גם יושם דגש רב על עמדת המטפל ותינתן התייחסות נרחבת לגורמים מאפשרי שינוי ומעכבי שינוי הקשורים ביחסים הטיפוליים וזאת על בסיס תיאורי המקרה של המשתתפים.


עלויות:

אנשי מקצוע: 6500 ש"ח

מתמחים: 6000 ש"ח

סטודנטים לתואר שני טיפולי: 5500 ש"ח


סרטונים רלונטיים
bottom of page