top of page

לחץ מלחמה ותחלואה פיזית: שכיחות, מנגנונים וטיפול

פרופ' יורי גדרון

על ההרצאה

ההרצאה תעסוק בקשר בין מצבי דחק מלחמתי לתחלואה גופנית. היא תציע סקירה של מחקרים המראים את ההשפעה של מצב מלחמתי על התקפי לב, מחלות עצביות, סוכרת ועוד. יוצגו גם מחקרים אודות מערך הקשרים בין מצבים נפשיים שעלולים להתפתח בעקבות המלחמה כמו PTSD ודיכאון לבין תחלואה גופנית קשה ואת את המנגנונים הביולוגיים בקשרים אלה. לבסוף, יוצגו מספר ערוצים לניהול מצבי לחץ ויתרונות של הפעלת עצב הואגוס כפתרונות קצרים ומבוססי-ראיות כדי להפחית את הסיכון למחלות אלה ולשפר את הפרוגנוזה בהן.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום שני 4.12.23 בשעה 20:00

על המרצה

פרופ' יורי גדרון

פרופ' לפסיכולוגיה רפואית ומנהל המעבדה לוויסות נוירו-קוגניטיבי של בריאות וחולי בחוג לסיעוד בפקולטה לרווחה ולמדעי הבריאות, אוניברסיטת חיפה. הוא חוקר את התפקיד המגן של עצב הואגוס במחלות פטליות גופניות וגם נפשיות כמו PTSD, את המנגנונים בקשרים אלה, וכיצד לתרגם זאת לטיפולים המונעים מחלות או משפרים פרוגנוזה. הוא עובד עם עשרה בתי חולים בארץ ועם כעשר ארצות במחקר יישומי-קליני.

bottom of page