top of page

התערבות במשבר עם ילדים ומשפחות - רענון קצר של ארגז הכלים המקצועי ושיח עמיתים

מרצה ומדריך: ד״ר אביב נוף

על ההרצאה

אנו, המטפלים.ות, הפוגשים.ות כעת ילדים ומשפחות בעת הקשה של המלחמה, זקוקים לקווים מנחים ולרענון הכלים העומדים לרשותינו. מטרת הדרכה המקוונת היא לרענן את הכלים וההתערבות במשבר עם ילדים והורים כדי לסייע בתמיכה בהם בעת הקשה הזו העלולה להתמשך, כמו גם לאפשר שיח ומענה לשאלות למטפלות ומטפלים. זאת מתוך הבנה כי החברה הישראלית מתמודדת כרגע עם טראומות, איומים, שברים ואתגרים אקוטיים מרובים הפוגשים מגוון אוכלוסיות ויש להתאים את הכלים לצרכים.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום רביעי ה-11.10.23 בשעה 20:30

על המרצה

מרצה ומדריך: ד״ר אביב נוף

פסיכולוג קליני מומחה, מנהל מכון נוף לטיפול אינטגרטיבי בחיפה. מטפל בילדים ובמבוגרים בגישה אינטגרטיבית, מרצה במכון מפרשים, מרצה מין החוץ במגמה הקלינית באוניברסיטת חיפה, ומרכז הקורס פסיכולוגיה התפתחותית שבאוניברסיטה הפתוחה.

bottom of page