top of page

סדנה מס 6. מודל טיפולי רב-מקצועי אינטגרטיבי מבוסס מנטליזציה – AMBIT

מנחה

גב' נעמה גרינולד

מה בסדנה?

קידום טיפולי משמעותי של ילדים, בני נוער ומבוגרים בעלי קשיים מורכבים (במערכת בריאות הנפש, במערכות חינוך ורווחה וכו') תלוי גם ביכולתם של אנשי המקצוע השונים ליצור ביחד סביבה טיפולית אינטגרטיבית. אינטגרציה, שמשמעה גיבוש תובנות משותפות בנוגע לצרכים הטיפוליים, הגדרת תפקידים והתהוות התערבויות גמישות, יצירתיות ו'חכמות'. למרות ההכרה ההולכת וגדלה בחשיבותה של עבודה רב-מקצועית אינטגרטיבית, מעטים המודלים הממשיגים מרחב עבודה מורכב וחשוב זה.

מודל AMBIT ( ר"ת Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment)  הינו מודל עדכני,  המבוסס על תיאורית מנטליזציה, ופותח ע"י ד"ר דיקון בווינגטון וד"ר פטר פוגל ממכון אנה פרויד בלונדון. המודל ממשיג את עבודתם של צוותים רב מקצועיים כמורכבת מאיזונים בין מוקדים שונים; בקליינט, בצוות, במערך הטיפולי ובתהליכי רפלקציה על יעילות העבודה המשותפת. בנוסף המודל מתאר תנועה דיאלקטית בין מספר עמדות טיפולית, למשל, בין 'בניית פיגומים' לבין איתגור ולקיחת סיכונים ועוד. המודל מציע כלי עבודה פרקטיים לקידום רמת האינטגרטיביות בקרב צוותים.


מטרות הסדנא:

  • למידת עקרונות המודל והשימוש במנטליזציה בהקשר של עבודת צוות.

  • היכרות עם הכלים המרכזיים של המודל, תוך הדגמת התערבויות אינטגרטיביות במטופלים מורכבים. 

גב' נעמה גרינולד

גב' נעמה גרינולד - פסיכולוגית קלינית. עוסקת בפסיכותרפיה בילדים ומבוגרים בקליניקה ירושלים ובייעוץ ארגוני. מרצה באוניברסיטה העברית במגמה החינוכית-קלינית של הילד ובבית הספר למדיניות ציבורית וממשל. מנהלת מדרשת אפיקים שבמכון מפרשים באקדמית תל אביב-יפו להוראת פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית. מאמריה עוסקים בחיבור בין התחום הקליני לארגוני.

bottom of page