top of page

סדנה מס 18. רמות מודעות הורית כמפת דרכים לעבודה טיפולית אינטגרטיבית עם הורים

מנחה

מיכל זיו

מה בסדנה?

המושג "רמת מודעות הורית" שאול מתוך עבודתו של ניוברג (Newberger 1980) והוא מהווה מדד איכותי של רמת המורכבות של החשיבה ההורית הטיפוסית בסוגיות הנוגעות להבנת הילד והתנהגותו ולתפיסת תפקיד ההורה.

בחלק הראשון של הסדנא נלמד המשגה תאורטית של ארבע רמות המודעות ההורית, נבחן מהם הקריטריונים להערכת רמת המודעות של ההורים, ונתבונן מנקודת מבט אינטגרטיבית על המודעות ההורית ככלי לפיתוח מנטאליזציה הורית ולקידום היכולת הרפלקטיבית של ההורה.


בחלק השני של הסדנא נלמד עקרונות מנחים ושיקולים קליניים להתערבויות טיפוליות מול ההורים בהתאם לרמת המודעות ההורית האופיינית. מתוך אמונה כי תהליך השינוי בעבודה עם הורים צריך להיות הדרגתי ומותאם למקום בו נמצא ההורה, אנו נתרגל את מושג ה"הצטרפות", הלקוח מהגישה המבנית לטיפול משפחתי (Minuchin & Fishman 19981) ומאפשר בחירת התערבות מתאימה להורה על פי אבחון רמת המודעות ההורית. כמו כן, נתרגל את מושג ה"איתגור" המאפשר התפתחות של רמת המודעות ההורית והרחבת היכולת הרפלקטיבית והמנטאליזציה ההורית ובכך גם קידום מטרות טיפוליות הקשורות להורים, לילד וליחסים.

מטרות הסדנא:

· מפגש עם ההמשגה התאורטית של רמות מודעות הורית מנקודת מבט אינטגרטיבית.

· הרחבת היכולת להפעיל שיקולים קליניים להתערבויות טיפוליות בהתאם לרמת המודעות ההורית.

דרכי הלמידה:

הוראה מלווה במצגת, דיון בקבוצות ובמליאה, אמצעים חווייתיים.

מיכל זיו

מיכל זיו, פסיכולוגית חינוכית מומחית. מנהלת מרכז "אפשרויות" לאבחון וטיפול לילדים והורים. מלמדת ומדריכה על טיפול בהורות, טיפול בטראמה, טיפול מבוסס התקשרות וטיפול אינטגרטיבי בילדים ומבוגרים. מרצה במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, במכללה האקדמית תל אביב –יפו. מרצה מטעם מכון חרוב. בשנים האחרונות מטפלת ומדריכה בגישות אינטגרטיביות ממוקדות רגש וחוויה. בקליניקה הפרטית בתל אביב מטפלת בהורות, בילדים ונוער, במבוגרים (AEDP), טיפול זוגי (EFT), טיפול בטראומה בינקות (CPP). מומחית ללקויות קשב ולמידה ולטיפול התנהגותי-קוגניטיבי (CBT).

bottom of page