top of page

צונמי של דיכאון: מה עושים עם זה ?

פרופ׳ גולן שחר

על ההרצאה

שיחה זו תתמקד בדיכאון חד-קוטבי (Unipolar Depression), ובעיקר במופעים המורכבים שלו. ארגון הבריאות העולמי הגדיר דיכאון חד-קוטבי כמגיפה עולמית (פנדמיה). בניגוד לפנדמיית הקורונה –שאותה העולם הצליח לפי שעה לבלום – דיכאון אינו נבלם. להפך: שיעוריו מתעצמים, והוא מופיע בצורות מתעתעות ומסתבך לכדי מצבים קליניים קשים. בשיחה אציג את הידע על חמשת סוגי ה"סיבוכים" של דיכאון: סימפטומים לא-סטראוטיפיים, כרוניות, אובדנות, חולי גופני והתנהגות פלילית. כמו כן, אציג תיאוריה חדשה המסבירה את התפשטות הדיכאון ומופעיו המורכבים. התיאוריה, הקרויה "אקודינמיקה" (Eco-dynamics) משלבת בין מספר גישות ודיסציפלינות, בעיקר התיאוריה הפסיכואנליטית של יחסי האובייקט ותיאוריה אקולוגית חברתית-התפתחותית.


כלים שיינתנו בשיחה:

1.     ידע בסיסי באפידמיולוגיה, מופעים ומהלך הפרעת הדיכאון החד-קוטבי.

2.     ידע מתקדם בדבר המופעים המורכבים של דיכאון חד-קוטבי.

3.     ניסוח מחדש של תיאורית יחסי האובייקט.

4.     שילוב תיאורית יחסי-האובייקט בתיאוריה האקולוגית.

5.     הצצה למדדים חדשים של דיכאון מורכב, תהליכים פסיכודינאמיים, ויחס הגומלין בין אדם לסביבתו החברתית.

6.     הצצה לטכניקות טיפוליות חדשות הנגזרות מהתאוריה האקודינמית.

7.     קישור הידע לעיל לנסיבות הישראליות של אסון אוקטובר, 2024.


ספרי החדש פורסם בשפה האנגלית באוקטובר של 2023, שבועיים בדיוק לאחר אסון ה=7 באוקטובר. אמנם שקדתי בפועל על כתיבתו במשך שלוש שנים, אבל למעשה עבדתי עליו לאורך על שני העשורים בהם התמחיתי בפסיכופתולוגיה מורכבת. הספר מציג את הידוע לנו על האפידמיולוגיה, המופעים השונים, ומהלך התפתחותם של הפרעות דיכאוניות, תוך דגש על הנטייה של הפרעות אלה להסתבך לכדי בעיות חמורות נוספות. לצד הצגת ידע זו, אני פורש בפני הקוראים/ות תיאוריה חדשה ואינטגרטיבית המתארת את הסיבות להתפתחות והסתבכות הדיכאון. התאוריה שואבת משני מקורות מרכזיים: (1) התאוריה הפסיכואנליטית של יחסי-האובייקט, המנוסחת-מחדש על ידי לאור ממצאי מחקר אמפירי, ו- (2) תאוריות

המתארות התפתחות פסיכולוגית במונחי יחסי הגומלין בין אדם לסביבתו החברתית. שתי התאוריות מתלכדות לכדי ראיה "אקודינמית" של פסיכופתולוגיה בכלל ודיכאון בפרט. לבסוף, אני גוזר מתוך תאוריית ה-"אקודינמיקה" השלכות לאבחון ופסיכותרפיה אינטגרטיבית במופעים מורכבים של דיכאון. הטון והצליל של הספר נע בין שפה מדעית מחד, לשפה פואטית-פילוסופית מאידך, והוא רווי בהדגמות מתוך מקרים קליניים, יצירות קולנועיות, והיבטים אוטוביוגרפיים.

קישור לספר >>יום העיון התקיים ללא עלות ביום רביעי ה-14.02.24 | בין השעות 20:00-21:30

על המרצה

פרופ׳ גולן שחר

אני מקדיש את חיי המקצועיים לטיפול ומחקר במצבים פסיכופתולוגיים מורכבים, עם דגש על דיכאון, אובדנות, פוסט-טראומה ופסיכוסומטיקה. באופן יותר ספציפי, אני משמש כחבר סגל במחלקה לפסיכולוגיה ובית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת בן גוריון וכפרופסור נלווה לפסיכיאטרית ילדים ומבוגרים בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת YALE בארה"ב. במקביל, אני מטפל ומדריך על מקרים קליניים מורכבים, עם דגש על מתבגרים ומבוגרים צעירים. אני גם חובב תיאטרון שירה, פעילות גופנית, שחמט, ובעלי חיים, בעיקר כלבים.

bottom of page