top of page

כלים לתמיכה בהורים וילדים בשגרת חירום: מנטליזציה, אמון אפיסטמי ומשחק

דפנה ג׳יניאו דולברג

על ההרצאה

עם פרוץ המלחמה וההבנה לגבי האירועים הטראומטיים אליהם נחשפו ילדים והורים, מומחים רבים בתחום הטראומה הציגו מודלים טיפוליים חשובים להקל הטראומה ומניעת פוסט טראומה. כמטפלים בילדים והורים, חלקינו חווינו תערובת של רצון עז לסייע לצד בהלה, אוזלת יד וחוסר אונים. תגובות אלה הן תגובות מתבקשות למול האיום האישי שחווינו כפרטים וכחברה, כמו גם האתגר המקצועי למול מציאות חדשה ולא מוכרת.


בהרצאתי אבקש לדון בכלים הטיפוליים ה"שיגרתיים" וכיצד ניתן להתאימם במטרה לסייע להורים ולילדים כדי להתמודד עם שיגרת החירום אשר בה אנו נמצאים ותמשיך כנראה ללוותנו . באופן ספציפי אתייחס לחשיבות בניית ושיקום של מנטליזציה הורית, ביסוס האמון האפיסטמי והשימוש במשחק כדי להשיב את חוויית הבסיס הבטוח לילדים והמסוגלות ההורית במציאות של שגרת חירום.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום חמישי ה-02.11.23 בשעה 20:30

על המרצה

דפנה ג׳יניאו דולברג

פסיכולוגית קלינית והתפתחותית, ראשת המגמה לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית, האקדמית ת"א יפו. מטפלת-מדריכה בטיפול הורה-ילד ממוקד טראומה (CPP) מטעם מכון חרוב, ישראל; מטפלת-מדריכה בטיפול דיאדי מטעם האגודה הישראלית לטיפול משולב הורה-ילד, ומטפלת-מדריכה בטיפול מבוסס מנטליזציה בילדים, הורים ומשפחות (MBT-C) מטעם מכון אנה פרויד, לונדון, בריטניה.

bottom of page