top of page

פרוטוקול אינטגרטיבי מובנה לעבודה עם אבל ואובדן - סקירה תיאורטית וכלים

פרופ' אילנית חסון אוחיון

תאריך ושעה

יום שלישי 28.11.23 בשעה 20:30

עלות

הרצאה ללא עלות

על ההרצאה

השבת השחורה ומעגלי הטראומה, השכול והאובדן שנפערו בעקבותיהם ואל תוך מלחמת "חרבות ברזל" מצריכים חידוד והעמקה של התערבויות נפשיות במצבי אבל ואובדן מורכבים.


על רקע עבודתה הקלינית והמחקרית בתחומים של אבל, התמודדות עם משברים ואובדנים, תסקור פרופ' חסון-אוחיון גישות שונות לטיפול במצבי אבל ואובדן ותתאר גישה טיפולית אינטגרטיבית לטיפול באבל ואובדן - narrative reconstruction. הגישה פותחה בהקשר של פוסט-טראומה על ידי פרופ' טוביה פרי, ועברה התאמה לעבודה במצבי אבל ואובדן על ידי ד"ר גלי הלינגר, פרופ' אילנית חסון-אוחיון ופרופ' טוביה פרי. הם גם ערכו פרויקט מחקרי על התערבות זו שתוצאותיו ידנו במפגש תוך התייחסות לאתגרים של יישום הפרוטוקול בהקשר הנוכחי.

על המרצה

פרופ' אילנית חסון אוחיון

פסיכולוגית שיקומית, ראש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. היא עוסקת בעבודתה הקלינית והמחקרית בהתמודדות של אנשים עם מחלות קשות ומשברים- בעיקר בתחום של מחלות נפש קשות, פסיכואונקולוגיה ואבל. בעבודתה הקלינית משלבת באופן אינטגרטיבי אלמנטים מגישות טיפוליות שונות ובמחקריה בוחנת בין היתר אפקטיביות של טיפולים שונים.

bottom of page