top of page

הדרכה מקוונת על עקרונות לעבודה קבוצתית במצבי טראומה

נעמה גרינולד

על ההרצאה

טראומת ההתקפה בעוטף עזה התרחשה במישור החברתי ולכן ישנה משמעות ייחודית לעיבודה בהקשר החברתי. למפגש קבוצתי יש פוטנציאל מרפא משמעותי, וכוח עצום בעיבוד היבטים של הטראומה. בקבוצה ניתן לשתף, לעבד, לקבל תמיכה ולגיטימציה לרגשות ותגובות, אך גם להיווכח באפשרות לפרש ולהגיב לאותם האירועים באופן מעט שונה.


במפגש נדון במגוון סוגיות הנוגעות להנחיית קבוצות רפלקטיביות בעת המשברית החריפה הנוכחית: שיקולים בגיבוש קבוצה, יצירת סטינג מותאם, הגדרת מטר(ו)ת הקבוצה, דינמיקות קבוצתיות שכיחות בעת הזו, שיקולים ופרקטיקות הנחייתיים בהובלת שיח על אירועים טראומטיים ועוד.


המפגש מיועד לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש והייעוץ המנחים קבוצות במגוון מסגרות; שורדי העוטף, הורים, אנשי חינוך וטיפול, קבוצות של נפגעים במעגלים שונים (קרובי משפחה של שורדים/חטופים, מלווי משפחות שכולות) ועוד.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום שלישי ה-24.10.23 בשעה 20:00

על המרצה

נעמה גרינולד

נעמה גרינולד - פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית. עוסקת בפסיכותרפיה, בטיפול והנחייה קבוצתית ובייעוץ ארגוני. מרכזת מדרשת אפיקים שבמכון מפרשים להוראת פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית, מרצה ומדריכה בבית הספר לפסיכותרפיה עוגן שבמכון מפרשים. מרצה באוניברסיטה העברית במגמה הקלינית של הילד.

bottom of page