top of page

לנווט קבוצות וצוותים על מים סוערים - קווים מנחים ופרקטיקות

יעל שטיינברג ונעמה גרינולד

על ההרצאה

במשברים של טראומה קולקטיבית, הפוגעת ביחיד, במשפחה, בחברה ובמערכות השונות, מתגבר הצורך גם בעבודה קבוצתית במסגרות חינוכיות ומקצועיות נוספות.

בהרצאה נתמקד בנושאים הבאים:

  • עבודה קבוצתית כפעולה של אינטגרציה, פרסונליזציה וריאלציזציה (בעקבות ויניקוט).

  • מודל משל"ן לעבודה קבוצתית בצוותים חינוכיים ואחרים (אינגטרציה של מספר מודלים).

  • דינמיקות קבוצתיות בצוותים במצבי קיצון, עפ"י ביון.

  • חמש סדנאות מקבילות


יום העיון התקיים ללא עלות ביום שישי ה-12.1.24 | 9:00-13:00

על המרצה

יעל שטיינברג ונעמה גרינולד

נעמה גרינולד- פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית. עוסקת בפסיכותרפיה, הנחיית קבוצות ויעוץ ארגוני. מרצ באוניברסיטה העברית במגמה החינוכית-קלינית של הילד ובבית הספר למדיניות ציבורית. מרצה, מדריכה ומנהלת את מדרשת אפיקים שמכון מפרשים להוראת פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית.

יעל שטיינברג-  יעל שטיינברג פסיכולוגית קלינית וחינוכית מדריכה. מנהלת המרכז המערכתי בשפ״ח ירושלים.

bottom of page