top of page

איך מנווטים במציאות שאי אפשר להסכים לקיומה?
מה נותנת לנו גישת האקט הימים אלה כמטפלים ובני הארץ הזו?

אור פרי, ליאור בירן וליאור גילעד

על ההרצאה

שיחה עם אור פרי, ליאור בירן וליאור גילעד, בהנחיית ד"ר שרון זיו ביימן ומטעם מכון מפרשים. הדוברים הציעו כי ניתן להתבונן על ה-7 באוקטובר כ"נקודה" בה נפתח לנו שער לעולם אחר. העולם האחר הוא כזה בו התפישות שלנו לגבי המציאות, לגבי עצמנו ולגבי אחרים מרגישות כאילו הן אינן תקפות עוד. אנשים רבים חשים כי משהו נשבר, והחוויה היא כאילו אי אפשר לאחותו. במפגש זה, הזמינו הדוברים להישיר מבט אל המציאות בה כולנו מהלכים כעת, לחבר אותה אל העבר ולייצר מתוכה נתיבים אל העתיד. זאת, מתוך הישענות על הפרספקטיבה של גישת ACT.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום רביעי ה-08.11.23 בשעה 20:00

על המרצה

אור פרי, ליאור בירן וליאור גילעד

bottom of page