top of page

לב פקוח לרווחה - על ניתוק, אבל והתמסרות הדדית בימי אסון אלו

ד"ר בעז שלגי

על ההרצאה

האסון הכבד שפוקד את החברה הישראלית מאז השבת השחורה ואל תוך ימי המלחמה על המתח והאובדנים הנלווים אליה, מציבים אתגר גדול לקהילת בריאות הנפש. אנו מחפשים מושגים והמשגות, מפות נפשיות טיפוליות ומודלים שיאפשרו לעכל ולהתמודד עם המצב.


נבקש לשוחח עם ד"ר בעז שלגי על יחסי הגומלין בין אבל לבין ניתוק והאופן בו הם מאפשרים, מגנים או חוסמים אפשרות להחייאה נפשית, שביטויה כפי שהוא מציע הם היכולת להרגיש כאב, ליצור משמעות ולחוות תנועה בחיי הנפש, ועל האופן בו תהליכים אלו זקוקים למרחבים בינאישיים של התמסרות הדדית ועיכול הדדי של מה שהנפש מסרבת, מתקשה או לא יכולה לעכל.


ספרו של בעז, "לב פקוח לרווחה - על התמסרות הדדית באזורי הטראומה", כמו גם הרצאה שכתב על יחסי הגומלין בין אבל, ניתוק והחייאה נפשית בעת הזו ישמשו כמצע לדיון.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום שני 13.11.23 בשעה 20:30

על המרצה

ד"ר בעז שלגי

פסיכולוג קליני, מורה ומדריך בביה"ס לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, עורך "שיחות כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה", מחבר הספר "לב פקוח לרווחה: על התמסרות הדדית באזורי הטראומה

bottom of page