top of page

משחזור לזיכרון – מבט אינטגרטיבי על טיפול בטראומות השבת השחורה והמלחמה

פרופ׳ יעל להב

על ההרצאה

בשיחה המקוונת נשוחח עם פרופ' להב על:

  •  תפיסה אינטגרטיבית אל מול ריבוי גישות לטיפול בטראומה.

  • על התנועה בין שחזור לזיכרון והרלוונטיות שלה להתמודדות העכשוויות.

  • ואף נדון בסוגיות כגון, מה עולם המחקר אודות טראומה מלמד אותנו על טיפולים בטראומה מאסיבית? 

  • מהם הקווים המנחים המרכזיים שהיא מאמצת לטיפול בטראומה? 

  • באיזו מידה מתאים הידע הקיים להתמודדות עם המצב והיכן נכתבו המודלים מחדש?


יום העיון התקיים ללא עלות ביום רביעי ה-21.02.24 | בין השעות 20:00-21:30

על המרצה

פרופ׳ יעל להב

היא פסיכולוגית קלינית מומחית וראש המעבדה לחקר הטראומה הנפשית, בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. פרופ' להב היא מומחית לטיפול בטראומה, והיא מטפלת במגוון שיטות, בהן SE ,DBT  ו - EMDR. ב-2019 יצא לאור הספר שאותו ערכה יחד עם פרופ' זהבה סולומון "משחזור לזיכרון – טיפול בטראומה נפשית", אשר מקבץ 14 שיטות לטיפול בטראומה על סוגיה השונים.

פרופ' להב עוסקת גם במחקר בקרב אוכלוסיות שנחשפו לטראומות שונות, בהן אלימות מצד בני/ות זוג, התעללות מינית, פיזית ורגשית בילדות, מלחמה ושבי. עבודתה המחקרית מתמקדת במספר נושאים עיקריים: הזיקה שבין אספקטים רגשיים, בין-אישיים וסומטיים בקרב שורדי טראומה; המנגנונים בבסיס התפתחות התסמונת הפוסט-טראומטית; המשמעויות וההשלכות של תופעת הצמיחה הפוסט-טראומטית; והדינמיקה שבין נפגעי התעללות מתמשכת לבין הפוגע, כפי שהיא באה לידי ביטוי במושג "הזדהות עם התוקפן".


bottom of page