top of page

תמיכה בין תקווה לייאוש:
ליווי משפחות של חטופים וחטופות

ד״ר דנה מור, גלית יצחקי - דרייזין
ופרופ׳ קרן שלו

על ההרצאה

משפחות החטופים והחטופות ניצבות בפני סיטואציה אנושית קיצונית וקשה מנשוא. למול זאת נדרשת הקהילה הטיפולית בישראל להרחיב את הידע והכלים העומדים לרשותה.


"מטה משפחות החטופים" הוקם על מנת ללוות את משפחות החטופות והחטופים במאבקן הציבורי, בהתמודדות היומיומית ובסוגיות משפטיות ואחרות. צוות חוסן שנמצא במטה, עוסק בהיבט הנפשי של התמודדות המשפחות, בליווי ובתמיכה בהן, ובהפניית משפחות שזקוקות לטיפול לצוות אשר הוקם למטרה זו מחוץ למטה.

תחום הטראומה של נעדרות ובני ערובה, לרבות השפעתם על בני משפחה והקהילה, איננו תחום מוכר לקהילה הטיפולית בישראל.


במפגש זה נבקש לשוחח וללמוד על החוויה של המשפחות תוך שמירה על פרטיותן ועל הקווים המנחים שגובשו להתמודדות עבור השבות והשבים ובני המשפחה. נדון גם באופנים בהם החברה הרחבה, ובה כל אחת ואחד מאתנו כפרטים וכאנשי מקצוע יכולים לסייע למשפחות, לשבים, לחטופים ולגורמים המקצועיים המעורבים.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום רביעי ה-06.12.23 בשעה 20:30

על המרצה

ד״ר דנה מור, גלית יצחקי - דרייזין
ופרופ׳ קרן שלו

ד"ר דנה מור - היא פסיכולוגית קלינית, מרצה ומדריכה, המתנדבת בצוות המטה והיא תשתף אותנו בפעילות של המטה ובדילמות והאתגרים איתן מתמודדות המשפחות של החטופות והחטופים.


גלית יצחקי דרייזין - פסיכותרפיסטית ופרופילאית פלילית, מומחית לתחום הנעדרות ובני ערובה.

וקרן שלו - מנהלת המכון הגדול בעולם לחקר נעדרים באנגליה באוניברסיטת פורסמות', נמצאות בקשר מקצועי של חקר וטיפול. בימים אלה, יחד עם מומחיות נוספות בעולם, הן מלמדות, מייעצות ומדריכות מטפלים רבים העוסקים בטראומה הייחודית הקשורה לתחום הנעדרות.

גלית וקרן ישתפו אותנו בידע ובניסון שצברו ובעבודה שעושות בימים אלה בישראל. במסגרת זו היו שותפות לכתיבת דף הנחיות למשפחות בצוות המטה.

bottom of page