top of page
Business Meeting

DBT 2022 התחברות והתרחבות
Connecting and Expanding

ד"ר שרון זיו-ביימן, פרופ' אנדרה איבנוף, ד"ר יפעת כהן, ד"ר הלין שר, ד"ר שני אבין, גב' דנה ספקטור

מכון אופק לטיפול ולימוד DBT ומכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, המכללה האקדמית תל-אביב יפו, שמחים להזמינכם:

DBT 2022- התחברות והתרחבות

DBT - 2022 Connecting and Expanding

הכנס הראשון מסוגו ובהיקפו לטיפול דיאלקטי התנהגותי


DBT היא גישה טיפולית מבוססת ראיות אשר פותחה בשנות ה-80 ע"י הפסיכולוגית פרופ' מרשה לינהן. האלמנטים העיקריים המגדירים גישה חדשנית ומהפכנית זאת הם התיאוריה ההתנהגותית, קשיבות (mindfulness) והפילוסופיה הדיאלקטית. הטיפול מציע הוליזם וסינתזה. הדיאלקטיקה העיקרית היא הצורך ליצור קונטקסט של ולידציה וקבלת הפציינט כמו שהוא תוך ניסיון בלתי נלאה להביא לשינוי.


הגישה החלה כטיפול בנשים צעירות הסובלות מהפרעת אישיות גבולית ומראות התנהגות אובדנית ופגיעה עצמית. DBT הוא הטיפול המומלץ ע"י APA האמריקאי ו-NICE הבריטי לטיפול באוכלוסיה זאת. במהלך למעלה מ-30 שנה בארה"ב ועשרים שנה בארץ, השימוש בטיפול התרחב לאוכלוסיות מטופלים שונות מבחינה אבחנתית (הפרעות אכילה, שימוש בחומרים ממכרים, דיכאון וחרדה, הפרעות אישיות אחרות, טראומה מורכבת ועוד), גיל (מתבגרים, קשישים וילדים), מסגרת טיפולית (טיפול יום, מחלקות פתוחות וסגורות, פנימיות, בתי ספר, השמה חוץ ביתית ועוד) וסטינג טיפולי (פרטני, הדרכת הורים, זוגי, משפחתי, קבוצתי). האם יש מקום והרשאה לשימושים נרחבים וחוץ טיפוליים באלמנטים מתוך DBT?


בכנס ייחודי זה נשמע הרצאות של שתי מובילות בתחום בארה"ב – נשיאת ארגון הגג של DBT שייסדה מרשה לינהן Behavioral Tech/Linehan Institute: פרופ' אנדרה איבנוף, שתכבד אותנו בנוכחותה וגם תנחה 'כיתת אומן' לקלינאים סביב הצגת מקרה (סדנה טרום כנס), ופרופ' ג'יל ראתוס שכתבה וחקרה רבות את התאמת הטיפול למתבגרים אובדניים. פרופ' ראתוס תעביר הרצאה מקוונת.


בנוסף נשמע הרצאת פתיחה של ד"ר יפעת כהן, מנהלת מכון אופק, על הדיאלקטיקה בין נוקשות לגמישות בשימושים השונים בשפה הדיאלקטית התנהגותית, והרצאות קצרות ('DBTeds') שיציגו יישומים מגוונים והתאמות של הגישה. שני חוקרים יציגו עבודות מחקר חדשות בנושא אסטרטגיות טיפוליות ב-DBT.


ביום השני של הכנס, לאחר הרצאתה של פרופ' איבנוף שתציג סקירה גלובלית על DBT, יתקיימו 8 סדנאות מקבילות מתוכן שתיים באנגלית ואחת בערבית שתעביר ד"ר בסמה קילני, קלינאית בכירה מירדן. הסדנאות יציגו אספקטים שונים בעבודה הטיפולית בגישת ה-DBT, ועוד יותר חשוב- תהיה הזדמנות להכיר אנשי טיפול מובילים אשר מנהלים יחידות, מחלקות ומכונים ברבת עמון, בי"ח סורוקה, בי"ח זיו, בי"ח שלוותה, מרפאת רמת חן, מכון דביר, מכון "מודיעין ביהביורל", מכון אופק, ארגון אור שלום ומחלקת הרווחה בנתניה.


אנו נרגשים ומצפים לכנס עשיר ומרתק, ומקווים לראות את קהילת המטפלים הדיביטיסטים בישראל בפרט, כמו גם תלמידים חדשים ואנשי מקצוע סקרנים בכלל.


ועדה מקצועית והיגוי:

ד"ר שרון זיו-ביימן, פרופ' אנדרה איבנוף, ד"ר יפעת כהן, ד"ר הלין שר, ד"ר שני אבין, גב' דנה ספקטור

bottom of page