top of page

AMBIT - מודל מבוסס מנטליזציה לעבודה רב מקצועית אינטגרטיבית

מרצה: גב' נעמה גרינולד

קליינטים ומטופלים מורכבים מחייבים עבודה של מספר אנשי מקצוע במקביל (טיפוליים, רפואיים ופרה-רפואיים). אולם, עבודה של אנשי מקצוע זה בצד זה אינה מבטיחה עבודה טיפוליות אינטגרטיבית.

 

AMBIT מודל חדשני מבוסס מנטליזציה לעבודה רב-מקצועית אינטגרטיבית פותח במכון אנה פרויד לטיפול בילד ובמשפחה ע"י ד"ר דיקון בווינגטון וד"ר פטר פוגל. שניהם חברים בקהילה המקצועית בהובלתו של פרופ' פטר פונגי העוסקת בפיתוח יישומים של תאוריית מנטליזציה. בשני העשורים האחרונים התאוריה הולכת ומתמקמת  כאחת הגישות המרכזיות בעולם בפסיכואנליזה עכשווית, מצד אחד, וכתאוריה אינטגרטיבית מבוססת-ראיות, מצד שני. מנטליזציה היא היכולת לתפוס התנהגות במונחים של 'מינד', עולם פנימי (רגשות, מחשבות, עמדות, פרשנויות ועוד). התאוריה ההתפתחותית ממשיגה מצבים פרה-מנטליסטיים ותנאים להתפתחות מנטליזציה בתוך יחסים משמעותיים. עקרונות התאוריה מדגישים –  playfulness, שמירה על איזונים, עבודה על הסמוך למודע (ופחות על הלא מודע), עמדה (stance) אקטיבית וממוקדת של המטפל ועוד. מודל AMBIT מיישם את רעיונות התאוריה בתחום של עבודת צוותים טיפוליים רב-מקצועיים. בנוסף, המודל פורס מושגי יסוד לפענוח דינמיקות שכיחות בקרב צוותים רב-מקצועיים, ומציע תפיסת עבודה אינטגרטיבית המשלבת רעיונות פסיכודינמיים קלאסיים ועכשוויים בצד תאוריות מערכתיות וארגוניות (כגון, תאוריות מורכבות).

 

תכנית היום:
 

8:30 התכנסות

9:00 מנטליזציה - האומנם מהפכה בתאוריה ובטכניקה הפסיכודינמית?

10:30 הפסקה

10:45 AMBIT- מושגי יסוד במודל: מנטליזציה בצוות, מתח דיאלקטי בין עמדות מקצועיות-פנימיות  (stances), קשרי-מפתח, אמון אפיסטמי, גמישות בגבולות גזרה ועוד.


12:00 הפסקה

12:20 יישומים של מודל AMBIT בשטח: שאלון ASEQ (להערכת תפיסת רמת אינטגרטיביות בצוותים רב-מקצועיים), שימוש בפלטפורמות מקוונות, פיתוח תפיסת עבודה בצוותים ועוד.


14:00 סיום

 

יום העיון מיועד למנהלי שירותים ותחנות מתחום בריאות הנפש (קליניות וחינוכיות), רכזי צוותים, פסיכולוגים/עו"סים מדריכים ואנשי מקצוע בכירים, העוסקים בעבודה רב-מקצועית.  

יום העיון מתקיים בברכת ההנהלה הקלינית של מכון אנה פרויד לטיפול בילד ובמשפחה בלונדון.

 

על המרצה:
 

נעמה גרינולד, פסיכולוגית קלינית, מטפלת בילדים ומבוגרים בקליניקה פרטית בירושלים. יועצת ארגונית בצפנת -מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני. מרצה באוניברסיטה העברית במגמה החינוכית-קלינית של הילד ובתוכנית למנהלים בבית הספר למדיניות ציבורית וממשל. מרצה בעוגן – תוכנית לפסיכותרפיה אינטגרטיבית במכללה האקדמית תל-אביב יפו. מאמריה עוסקים בחיבור בין התחום הקליני והארגוני וביישומים של תאוריית מנטליזציה בהקשר זה. bottom of page