top of page
Business Meeting

מי מפחד משְלִישִיוּת?:
מושג השלישי כבסיס לעמדה פסיכואנליטית מכוונת אינטגרציה

ד"ר בועז שלגי, ד"ר שרון זיו-ביימן, נעמה גרינולד, ד"ר חנה אולמן, ד"ר יעל דורון, ד"ר נועה בר-חיים, ד"ר רון נסים, פרופ' ישראל כץ 

אפיקים – מדרשה להוראת פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

ביה"ס למדעי ההתנהגות, במכללה האקדמית תל אביב יפו


שמחים להזמינכם ליום-עיון היברידי:

מי מפחד משְלִישִיוּת?:

מושג השלישי כבסיס לעמדה פסיכואנליטית מכוונת אינטגרציה


ביום שישי 29.10.2021, בין השעות: 9:00-13:00


עלות: 130 ₪ לאנשי מקצוע, 70 ₪ לסטודנטים ומתמחים


המושגים שלישי ושלישיוּת עברו גלגולים וקיבלו משמעויות מגוונות בגישות הפסיכואנליטיות השונות. לעיתים השלישי מופיע כאחר ממשי שמעבר לדיאדה, לעיתים השלישיות היא התנועה, ולעיתים השלישי הוא התוצר של מפגש של שניים.

יום העיון יחקור את משמעויותיה השונות של החתירה לאינטגרציה כחיבור בין פסיכואנליזה והאחר לה דרך ההיבטים השונים של המושגים שלישי ושלישיוּת, ויתמקד בחקירה של מושג 'השלישי' כרלוונטי לא רק לחיבורים ביחסים בין אישיים, אלא גם לחיבורים בין גישות טיפוליות שונות.

אנו מבקשים להציע כי אינטגרציה בין תאוריות וטכניקות טיפוליות משמעה יצירת מרחב שלישי  המעצים את הגמישות, היצירתיות והחיוניות של המפגש הטיפולי. מרחב המשמש מפתח להיחלצות מתקיעויות בטיפול הודות לתובנות חדשות ולהתחדשות מתמדת בטכניקה הטיפולית, הנוצרות הודות למפגש בין נקודות מבט טיפוליות שונות.


תכנית יום העיון:


מושב ראשון: שלישיוּת – תאוריה ובסיס לפרקטיקה

חלק א'

ד"ר בעז שלגי – התפתחות מושג השלישי בפסיכואנליזה – הממד האינטרסובייקטיבי

חלק ב'

ד"ר שרון זיו-ביימן ונעמה גרינולד – שלישי ושלישיוּת כבסיס להתבוננות ולפרקטיקה טיפולית מכוונת אינטגרציה.

ד"ר חנה אולמן – דיון בהרצאה  -  שלישי ושלישיוּת כבסיס לאינטגרציה – מה מרויחים ומה מאבדים?


מושב שני: הפסיכואנליזה, המחוץ לה והשלישי

ד"ר יעל דורון – אהבה ממבט שלישי: דרמות של יחסים לפי גישת האנליזה הקבוצתית

ד"ר נועה בר-חיים - מקומו של השלישי הממשי בטיפול הפסיכודינמי- על הכאב שבשלישיוּת

ד"ר רון נסים - תרומת הגישה הנרטיבית לעמדה ההתייחסותית- דומות, שונות ושלישיות.

פרופ' ישראל כץ - כל מיני שלישי: היועץ הארגוני, הנועץ והארגון.


*אפשר להירשם להשתתפות פנים אל פנים או השתתפות מקוונת

*במידה והנחיות משרד הבריאות יחייבו נעבור למתכונת מקוונת מלאה


תקצירי ההרצאות:


ד"ר בעז שלגי

התפתחות מושג השלישי בפסיכואנליזה – הממד האינטרסובייקטיבי

"הסובייקט הפסיכואנליטי", החל מלידתו במודל הדחף, התהווה והתעצב, באופן יותר או פחות מודע, על ידי ההמשגה בדבר קיומו של "השלישי". למרות זאת, רק עם התפתחותה של הפסיכואנליזה אל עבר מודלים השמים את הדגש על חווייתו הסובייקטיבית של האדם ועל מערכות היחסים שלו עם זולתו, יצא "השלישי" לאור כמושג המרכזי המאפשר את עצם קיומם של החשיבה האנושית, של היחס לאחר, של יכולת יצירת המשמעות לחוויה ושל התנועה נפשית. ההרצאה תסקור את התפתחות המושג בפסיכואנליזה, תבחן כמה מודלים אפשריים של "שלישי", ותנסה לדון במשמעויות התיאורטיות והקליניות של מודלים אלה.

ד"ר בעז שלגי - פסיכולוג קליני, ראש תוכנית הדוקטורט ב"פסיכואנליזה וממשקיה", המשותפת לתוכנית לפסיכותרפיה ולמדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב. מרצה ומדריך בתוכנית לפסיכותרפיה. עורך "שיחות" – כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה.


ד"ר שרון זיו-ביימן ונעמה גרינולד

שלישי ושלישיוּת כבסיס להתבוננות ולפרקטיקה טיפולית מכוונת אינטגרציה

עמדה טיפולית מכוונת אינטגרציה רואה בחיבורים בין גישות טיפוליות שונות, בין תאוריה ומחקר, בין זרם טיפולי והביקורת עליו, את הבסיס לעבודה טיפולית שיש בה התחדשות מתמדת והתאמה למטופל ולצרכיו הייחודיים והחד-פעמיים. המשמעויות השונות של המושגים שלישי ושלישיות בתאוריות הפסיכואנליטיות מהוות מצע לסוגים שונים של חיבורים במפגש הטיפולי. בהרצאה נציע את הנחת היסוד כי ניתן לראות יחסים בין גישות תאורטיות, פרקטיות ומחקריות כיחסים בין אנשים, וכי חתירה ליחסים של 'הכרה הדדית' וחילופין הדדיים בין גישות, חיונית לצורך יצירת 'שלישיאויות' פוריות, אותן נדגים. בנוסף, נסמן את הסוגיות המרכזיות המתעוררות מתוך עמדה אינטגרטיבית המבוססת על חיבורים משמעותיים.

ד"ר שרון זיו ביימן - פסיכולוגית קלינית, חברת סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו ומובילה את פעילות מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה. מנהלת בתוך מכון מפרשים את "עוגן – תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה". מייסדת שותפה ב"קבוצת שיח – מכון לפסיכותרפיה התייחסותית". לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית. מטפלת במבוגרים וזוגות. תפיסתה הטיפולית מדגישה אינטגרציה מתוך עמדה התייחסותית. חוקרת את השפעותיה המגוונות של החשיפה העצמית של המטפל על מטופלים שונים בשלבי טיפול שונים ואת השפעת תמהיל המיומנויות של המטפל בשלבי הטיפול השונים על הצלחת הפגישה הטיפולית והטיפול בכללותו אצל מטופלים בעלי מאפיינים שונים.

נעמה גרינולד - פסיכולוגית קלינית, קליניקה פרטית בירושלים, הנחיית קבוצות וייעוץ ארגוני. מרצה באוניברסיטה העברית במגמה החינוכית-קלינית של הילד ובבית הספר למדיניות ציבורית וממשל. מנהלת מדרשת אפיקים להוראת פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית שבמכון מפרשים במכללה האקדמית תל-אביב יפו.


ד"ר חנה אולמן

תגובה להרצאה – שלישי ושלישיות כבסיס לאינטגרציה - מה מרויחים ומה מאבדים?

ד"ר חנה אולמן - פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, יו"ר התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של מכון תל אביב ובעבר יו"ר המכון. חברת סגל ומדריכה במסלול ההתייחסותי בביה"ס לפסיכותרפיה של הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, וחברת וועדת התכנית לדוקטורט בפסיכואנליזה וממשקיה של בית ספר זה. נשיאה לשעבר של הארגון הבינלאומי לפסיכותרפיה ופסיכואנליזה התייחסותית.


ד"ר יעל דורון

אהבה ממבט שלישי: דרמות של יחסים לפי גישת האנליזה הקבוצתית

קבוצה, עפ"י אחת ההגדרות הקלאסיות, מתקיימת "כאשר שני אנשים או יותר מגדירים את עצמם כחברים בה, וקיומה מוכר לפחות על ידי אדם אחד אחר". וכך, למן הרגע הראשון, הקבוצה חובקת, מעצם מהותה, את האחר, בתוך מרחב אינטרסוביקטיבי שיש בו ריבוי נקודות מבט. גישת האנליזה הקבוצתית של פוקס (Foulkes) מעשירה את ההתבוננות שלנו על היחסים הפרסונליים, האינטר-פרסונליים (דיאדיים) והטרנס-פרסונליים (בין מספר אנשים) שבני אדם מכוננים בקשרים שיוצרים בקבוצות ובחיי היומיום. בהרצאה נדון במונח השלישי מנקודת המבט של האנליזה הקבוצתית. כמו כן, נבחן כיצד הטיפול הקבוצתי מאתגר את הפסיכואנליזה הקלאסית אל המעבר לה, אל עבר השלישיות.

ד"ר יעל דורון - פסיכולוגית שיקומית ואנליטיקאית קבוצתית. מנהלת "מכון זוגות" ברמת גן לטיפול אישי זוגי וקבוצתי בנושאי יחסים וזוגיות. עורכת שותפה של הספר "טיפול קבוצתי אנליטי בארץ זבת חלב ודבש".


ד"ר נועה בר חיים

שלוש נקודות שאינן על קו ישר: מקומו של השלישי הממשי בטיפול הפסיכודינמי

ההרצאה תעסוק בטיפולים בהם ה'שלישי' הוא אדם ממשי המצטרף לדיאדה של מטפל-מטופל (פסיכיאטרית, רב הקהילה, דמות טיפולית נוספת ועוד).  בהרצאה נסמן את השאלות המרכזיות המתעוררות סביב עבודה טיפולית פסיכודינמית שיש בה גם שלישי ממשי. ננסה לברר האם מעורבותו של השלישי הממשי חותרת תחת עקרונות היסוד של המפגש הפסיכואנליטי, מה קורה ביחסי ההעברה-העברה נגדית. וכן, במה תלויים איכות הקשר והמרחב הטיפולי הנוצרים בתוך הטריאדות השונות.

דר' נועה בר-חיים - פסיכיאטרית ופסיכותרפיסטית בקליניקה פרטית בירושלים, מתמחה במכון הפסיכואנליטי ע״ש אייטינגון.


ד"ר רון נסים

תרומת הטכניקה הנרטיבית לגישה ההתייחסותית: הדגמה מטיפול זוגי - דומות, שונות ושלישיות

בספרו 'האם יכולה אהבה להתמיד? טוען סטיבן מיטשל שעל מנת שזוגיות בבגרות תשרוד לאורך זמן נחוץ תהליך דיאלקטי המשלב תהליכי נפרדות דומות ויצירת 'שלישיות' בין הפרטנרים לקשר. אצל זוגות רבים הפונים לטיפול זוגי ניתן לזהות שהתנועה הדיאלקטית נעצרת, והזוג מקובע בעמדות 'משלימות' (למשל, האחד שתלטן והשני.ה כנוע.ה). על מנת לעזור לבני הזוג להיחלץ מה"נדנדה" (seesaw) התקועה, שבה אחד 'למעלה' ואחד.ת 'למטה' ולהשיב להם את היכולת הרפלקטיבית, על המטפל הזוגי לסייע להרחיב את נקודת ההתייחסות כך שכל אחד יוכל לראות את עצמו, את האחר ואת ההדדיות בניהם.

הרעיון אודות חשיבות נקודת המבט השלישית בטיפול זוגי הינו התייחסותי, אולם הטכניקה הפסיכודינמית לעיתים אינה מספיקה כדי לייצר שינוי זה. בהרצאה תודגם התרומה הייחודית של הטכניקה הנרטיבית להשבת התנועה הדיאלקטית בין אחרות ודומות והשבת האיזון העדין האינטר-סובייקטיבי בטיפול זוגי. דוגמא קלינית תמחיש כיצד הבנייה נרטיבית תורמת ליכולת של בני הזוג להכיר בריבוי של היבטי-העצמי בעצמם ובפרטנר לקשר. הרצאה זו מדגימה כיצד הבנה התייחסותית, מצד אחד, וטכניקה חוץ-פסיכודינמית, מצד שני, מקדמות במשותף את התנועה הדיאלקטית ויצירת מרחב של ה'שלישיות' בקשר זוגי.

ד"ר רון נסים - פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ומשפחתי מוסמך. מרצה ומדריך במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל-אביב-יפו ובמכון ברקאי לטיפול זוגי ומשפחתי. מרצה במכון אקרמן ובאוניברסיטת אדלפי בניו-יורק. בעבר ריכז את תחום הטיפול הזוגי והמשפחתי במרכז לטיפול בטראומה מינית במרפאה הפסיכיאטרית בבי"ח איכילוב. מאמריו העוסקים באינטגרציה בפסיכותרפיה, פסיכואנליזה התייחסותית ופסיכותרפיה נרטיבית פורסמו בכתבי עת מובילים בעולם.


פרופ' ישראל כץ

כל מיני שלישי -  היועץ הארגוני, הנועץ והארגון

החיים הארגוניים הם מרחב מזמן של מפגשים בין-אישיים, אך בו בזמן פועלים בהם גם כוחות נוספים. המשימה הייעוצית היא ליצור נוכח זאת תובנות ופעולות המביאות בחשבון הן את המפגשים בין אדם לאדם, הן את הכוחות הנוספים הנוכחים  במסגרתם, שהם מוסדיים, חברתיים ומערכתיים. בעבודתו של היועץ הארגוני השלישי בהקשר זה הוא עצם התצרף המתהווה של אדם-ארגון, על פעולתו הייחודית והמשתנה. כל מרכיב בתצרף זה (אדם; זולת; קבוצה; ארגון; חברה) הוא כשלעצמו פסיפס של מרכיבים וזהויות שנוכחים ומשתנים במסגרת המפגש הייעוצי, והנם מושא לבירור ולביטוי. בהקשר הארגוני השלישי הוא היועץ הארגוני שעצם הזמנתו להתערבות במתרחש הופכת אותו לשלישי מעורב ולא מעורב, שייך ולא שייך. התמקמות ייחודית זו של היועץ הארגוני רלוונטית גם עבור מטפלים.ות העובדים עם או בתוך מערכות וארגונים. ומי, בעצם, אינו כזה? ההרצאה תעסוק בתרומתה של התפיסה הייעוצית ארגונית לפסיכואנליזה דרך עיניו של אוגדן, וכן באתגרים המשתמעים מכך גם לעבודה הטיפולית 'הרגילה' כאשר היא עוסקת בסוגיות מעולם העבודה של המטופל.

פרופ' ישראל כ"ץ – פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, ראש התוכנית המתהווה לתואר שני בפסיכולוגיה ארגונית במרכז אקדמי רופין, יו"ר ומייסד "צפנת – מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני", ועורך ראשי של כתב העת "אנליזה ארגונית". כתב מעל עשרה ספרים העוסקים במפגש אדם-ארגון, וכן מאמרים שונים, ומייעץ לאורך כל הדרך לאנשים בארגונים.


*אפשר להירשם להשתתפות פנים אל פנים או השתתפות מקוונת

*במידה והנחיות משרד הבריאות יחייבו נעבור למתכונת מקוונת מלאהbottom of page