top of page
Business Meeting

לטפל מתוך כאב - יום עיון לאנשי מקצוע בתחום הטיפול והשיקום

ד״ר שרון זיו ביימן, פרופ׳ דנה אמיר, ד״ר יעל מאיר, ד״ר רננה שטנגר אלרן, גב׳ שני לנדאו, ד״ר ליאור גרנות, ד״ר דנה מור, ד״ר מרים גולדברג


תכנית היום

9:00-9:30 התכנסות והרשמה

9:30-9:45 ברכות

9:45-11:15 מושב I: לטפל מתוך כאב. יו"ר ומתדיינת: ד"ר ליאור גרנות

לטפל מהצלקת ולא מהפצע: מבט על המטפל/ת הפצוע/ה. ד"ר רננה שטנגר אלרן, תכנית "צרכנים נותני שירות"

הסובייקטיביות של המטפלת במרחב טיפולי של כאב. ד"ר שרון זיו ביימן, מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, האקדמית ת"א יפו

11:15-11:30 הפסקה

11:30-12:45 מושב II: טיפול בצל טראומה אישית וקולקטיבית. יו"ר ומתדיינת: ד"ר דנה מור

על ידיעה, שנאה ואהבה בימי שבר. פרופ' דנה אמיר, אוניברסיטת חיפה

12:45-13:15 הפסקת צהריים

13:15-14:45 מושב III: מי מטפל/ת במטפל/ת? יו"ר: ד"ר מרים גולדברג

משחק הכיסאות: טיפול בקולגות במערכת בריאות הנפש. ד"ר יעל מאיר, אוניברסיטת חיפה

"שלומי קשור בחוט אל שלומך": קבוצות תמיכת עמיתים לא.נשי מקצוע עם ידע מניסיון. גב' שני לנדאו וד"ר רננה שטנגר אלרן, תכנית "צרכנים נותני שירות"

14:45-15:00 אסיף ומחשבות על היום


על המרצות:

ד"ר שרון זיו ביימן - פסיכולוגית קלינית, חברת סגל באקדמית תל אביב יפו, מנהלת מכון מפרשים לחקר הפסיכותרפיה.

מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פרקטיקה פרטית במבוגרים וזוגות.

פרופ' דנה אמיר - פסיכולוגית קלינית מומחית, פסיכואנליטיקאית-מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, סגנית דיקנית למחקר בפקולטה לחינוך, ראש מסלול הדוקטורט הבין-תחומי בפסיכואנליזה וראש התכנית לביבליותרפיה באוניברסיטת חיפה, משוררת וסופרת. עורכת ראשית של "מארג" – כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה (מרכז פרויד – האוניברסיטה העברית) וראש הקתדרה לחינוך וחברה ע"ש רחל וחנן בר-נצר. הוציאה לאור שישה ספרי שירה, שלושה ממוארים בשירה ופרוזה וחמישה ספרי עיון פסיכואנליטיים שראו אור בעברית ובאנגלית. זכתה בפרסים שונים על כתיבתה העיונית והספרותית, ביניהם 5 פרסים בינלאומיים על כתיבתה הפסיכואנליטית.

ד"ר יעל מאיר - פסיכולוגית קלינית מומחית. ראש מעבדת BELONG לחקר וקידום שייכות, מגוון ורב-תרבותיות. מרצה בכירה בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, אוניברסיטת חיפה.

ד"ר רננה שטנגר אלרן - פסיכולוגית, אשת שיקום ומדריכה צוותי שיקום, מנהלת מחקר ופיתוח בתכנית "צרכנים נותני שירות", מלווה דיאלוגית, מרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, ובביה"ס הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש.

גב' שני לנדאו - עו"ס, MSW, מנחת קבוצות, מנהלת מקצועית בתכנית "צרכנים נותני שירות".

ד"ר ליאור גרנות - ביבליותרפיסטית ופסיכותרפיסטית בגישה מבוססת אינטגרציה. מטפלת בקליניקה פרטית בתל-אביב, מנחה קבוצות ביבליותרפיה ומרצה לביבליותרפיה בתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, במכון מפרשים במכללה האקדמית תל אביב יפו ובביה"ס לשיקום בקריה האקדמית אונו. מחברת הספר "כיצד מרפאת הביבליותרפיה? - כתיבה, ילדות, שיר".

ד"ר דנה מור - פסיכולוגית קלינית מומחית, מרצה ומדריכה בפסיכותרפיה, חברה ומדריכה בקבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית, מלמדת בתוכניות לימודי המשך לפסיכותרפיה במכון מגיד, בתוכנית מפרשים של מכללת תל אביב יפו, במרכז הבינתחומי רייכמן.

ד"ר מרים גולדברג - עו"ס, בעלת ידע מניסיון אישי, מקצועי ומחקרי בתחומי הטראומה ובריאות הנפש.

bottom of page