top of page

קשיבות וחמלה עצמית (Mindful Self Compassion)
ככלי טיפולי

מר תומר הרן

ימי שישי, בין השעות 8:30-12:45 - הקורס החל

קשיבות וחמלה עצמית  (Mindful Self Compassion)
ככלי טיפולי

מועד פתיחת הקורס: 03.03.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


המושג 'חמלה עצמית', שתבעה במערב הפסיכולוגית האמריקאית קריסטין נף, זכה לתהודה מחקרית וקלינית רבה בעשורים האחרונים. שורשיו נעוצים בפסיכולוגיה הבודהיסטית, והוא מושפע גם מהפסיכולוגיה הקוגניטיבית-התנהגותית ומחקר מדעי המוח. משמעותה של חמלה עצמית היא התייחסות אל העצמי באותה נדיבות וקבלה שאדם מגלה כלפי חבר/ה טוב/ה, במיוחד בעתות משבר או כישלון.


במהלך הקורס נכיר לעומק את שורשיה הבודהיסטיים של החמלה העצמית ואת יישומיה המודרניים , נעמיק בכל אחד מרכיביה, ונציע מגוון רחב של כלים וטכניקות לשימוש בחדר הטיפולים . הקורס ילווה בשירים , ציטוטים וורבאטים

מתוך מפגשים טיפוליים, המדגימים כולם את רוח העבודה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1900 ₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1700 ₪

bottom of page