top of page

פסיכותרפיה במצבי אובדן הריון

ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין, גב' רעות בן קמחי

ימי שישי, בין השעות 9:00-12:45 - הקורס החל

פסיכותרפיה במצבי אובדן הריון

מועד פתיחת הקורס: 05.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


הקורס יעסוק בסוגיות הנוגעות לאובדן הריון, סקירת המושג באופן תיאורטי ומחקרי, הבנה של אובדן הריון כטראומה בעלת השלכות פסיכו-סוציאליות, וכן כלים פסיכותרפיסטים טיפוליים למצבי אובדן הריון.


מטרות הקורס :

• סקירת המושג אובדן הריון על רצף הכולל התייחסות לאובדן בשלבי ההריון השונים (בשבועות הראשונים, בטרימסטר הראשון, בטרימסטר שלישי, לידה שקטה).

• הבנה מעמיקה של אובדן הריון יזום מול לא יזום (תוך התייחסות לסיבות להפסקת ההריון).

• התייחסות לאובדן הריון טראומתי.

• סקירת גוף הידע המחקרי אודות החוויה של אובדן הריון והשפעותיו הפסיכו-סוציאליות (דכאון, דכאון אחרי לידה, PTSD).

• מתן עקרונות וכלים לפסיכותרפיה במצבי אובדן הריון המבוססים על הידע התיאורטי והמחקרי שיוצג.עלות הקורס:

אנשי מקצוע 1800 ₪

מתמחים וסטודנטים, בוגרי המכללה האקדמית וסטודנטים לתואר שני טיפולי: 1600 ₪

bottom of page