top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

התערבויות טיפוליות ממוקדות טראומה עם ילדים ומשפחות

גלי יקותיאלי

מועדי הקורס: 3 ימי ראשון במתכונת הבאה:
יום ראשון 21.7.24 – 11:45-15:00, יום ראשון 28.7.24 – 08:30-15:30, יום ראשון 4.8.24 – 08:30-15:30.

3 ימי ראשון | החל מה-21.07.2024 | קורס מקוון

רקע תיאורטי : משפחות וילדים המופנים לטיפול במרכזי הורים – ילדים סובלים לעיתים קרובות מארועי דחק ואירועים טראומטיים. אירועים אלה כוללים חשיפה לאלימות או אלימות ישירה לסוגיה, מחלות קשות או מצבים רפואיים מורכבים, אובדן דמויות התקשרות, חיים בצל הורה הסובל ממחלת נפש או ממורכבות נפשית מתמשכת, מצבי התעללות ופגיעה, השפעה טראומטית של אירועי המלחמה ועוד. טראומה משפיעה באופן דרמטי על הילד ומשפחתו. מחקרים ועדויות קליניות מצביעים על פגיעות בתחומי ההתפתחות השונים של הילדים, כולל השפעות על ההתפתחות המוחית, פגיעות בהורות ומתוך כך בתהליכי התקשרות, חיברות ותפקוד בתחומים שונים של הילד והמערכת המשפחתית. לפיכך, ישנה חשיבות רבה להכשרת מטפלים בהתערבויות מבוססות טראומה וברציונל שלהן. במהלך הקורס, המשתתפות .ים ילמדו: הקורס יעסוק בטיפול בהורים וילדים צעירים אשר חוו או חווים טראומות לסוגיהן השונים , כגון מוות, תאונה, מחלה, נטישה, חשיפה לאלימות בין בני זוג, התעללות והזנחה. הקורס מבוסס על עקרונות הטיפול של המודל הטיפולי - (CPP Psychotherapy Parent -Child). זהו טיפול ילד - הורה ממוקד טראומה, מבוסס ראיות , שיסד ו פרופ' אליסיה ליברמן ושותפיה במרכז לחקר הטראומה בסן פרנסיסקו, ארה"ב. בקורס נלמד להגדיר טראומה בגיל הרך, להתבונן באופן שבו אירועים ומצבים טראומטיים שעברו הילד וההורה, משפיעים על ההתפתחות של הילד ועל יחסיו עם דמויות ההתקשרות שלו, דרך עדשות הטראומה וההתקשרות, תוך שילוב רגישות תרבותית. נתמקד בתהליכי הערכה של מצבים אלה, בשיקולי בניית הסטינג הדיאדי והנרטיב הטראומטי, בהבנת התמונה הקלינית, סימפטומים אופייניים ודרכי התערבות. נלמד את החשיבות, כמו גם את הפרקטיקה של דיבור מותאם עם ילדים על טראומה, את הבנת הטראומה מהזווית של הילד וההבדלים בינה לבין תפיסתה ע"י מבוגרים. כמו כן נלמד איך טיפול ילד - הורה ממוקד טראומה מסייע במניעה ובצמצום ההשלכות של טראומה , משקם אמון ביחסים, מקדם יכולות וויסות ועוזר לילד לשוב למסלול התפתחות תקין ככל האפשר. בקורס יובא חומר תיאורטי ומחקרי בשילוב דוגמאות קליניות.

bottom of page