top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

עבודה טיפול בצל טראומה ומלחמה: הכשרה לצוות הבכיר של אנוש

ד"ר תולי פלינט וד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין

חלק א׳: 4 מפגשים בימי שני בין 12:30-16:00 ורביעי בין השעות 08:30-15:30 בתאריכים: 18.03.24, 20.03.24, 25.03.24, 27.03.24.
חלק ב׳: 2 ימי שני, בין השעות 10:15-17:00, בתאריכים: 08.04.24, 15.04.24

חלק א׳ - 4 ימי שני | החל מה-18.03.24 | קורס מקוון

עבודה טיפולית בצל טראומה ומלחמה
הכשרה לצוות הבכיר של עמותת "אנוש":
חלק א': התערבות וטיפול ראשוני בנפגעי אירועי קיצון בשלבים
השונים מרצה: ד"ר תולי פלינט
חלק ב: סדנה למטפלים איך עובדים עם אבל טראומתי ומורכב
מרצה: ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין

מטרת ההשתלמות המשולבת היא להעניק לצוות הטיפולי הבכיר של אנוש העשרה
וכלים להוביל ידע והדרכה בתחומים של טיפול בטראומה במצבי קיצון והתמודדות עם
אבל ואובדן.
להשתלמות 2 חלקים:
.1 24 שעות אקדמיות אודות טיפול בטראומה במצבי קיצון בהנחיית ד"ר תולי
פלינט.
.2 16 שעות אקדמיות אודות כלים טיפוליים להתמודדות עם אבל ואובדן
בהנחיית ד"ר אביטל גרשפלד ליטוין.
הקורס הינו חלק ממיזם "מפרשים לרוח" במסגרתו מעניק מכון מפרשים קורסים
בסוגיות של טיפול בטראומה ואובדן למטפלים וארגונים המתמודדים עם צרכי בריאות
הנפש של החברה הישראלית בעקבות טראומת השבת השחורה 7.10.23 והמלחמה
שבעקבותיה.

אנו מודים לארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה על מימון הפרויקט ועל
תרומה עצומה לבריאות הנפש של החברה הישראלית.


התערבות וטיפול ראשוני בנפגעי אירועי קיצון בשלבים השונים
ד"ר תולי פלינט
היקף הקורס: 24 שעות אקדמיות
הכשרה פרונטלית

תיאור הקורס:
הכשרת מטפלים ממקצועות בריאות הנפש בהתערבויות ומתן מענה נפשי בעת אירוע קיצון. הכשרה
כוללת התערבויות לטיפול בטראומה המבוססת על שיטות ממוקדות כגון: EMDR SE MSI ACT טיפול
נרטיבי ועוד. הקורס ישלב תיאוריה ותרגול.

נושאים:
• מהות האירוע הטראומתי בהקשר הנוירו-פסיכו-פיזיולוגי: PTSD ,ASD ,ASR
• הזיכרון בעת אירועי קיצון, הבניית זיכרון והפרעה לזיכרון.
• שיקולים בבחירת התערבות/טיפול
• עבודה בחירום מול עבודה מתמשכת
• שילוב שיטות בהתערבות באירוע טראומתי, עבודה עם גורמים נוספים
• טיפול בטראומה ותיקה בזמן אירוע חירום עכשווי
• שיטות התערבות בשלבים שונים – החזרה אל תוך חלון הסיבולת
• עבודה ממוקדת נרטיב
• עבודה ממוקדת גוף
הקורס יהיה קורס פרונטלי ויכלול הדגמות ותרגול. המשתתפים יקבלו חומרים ייחודיים הקשורים
לעבודה עם אירועי קיצון ועם אירועי קיצון.


סדנה למטפלים איך עובדים עם אבל טראומתי ומורכב
מנחה: ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין
היקף הקורס: 16 שעות אקדמיות
הכשרה פרונטלית

אירועי ה-7 אוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" יצרו מציאות מורכבת של התמודדות עם טראומה,
אובד , ואבל המוניים. פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכותרפיסטים בעלי הכשרה וניסיון בטיפול
במצבי טראומה ומשבר התגייסו להציע טיפול ראשוני, וכעת, כחודשיים לאחר השבת השחורה,
עולה הצורך בטיפול באבל. במעבר מטיפול ראשוני באבל אקוטי, נדרשים ידע והכשרה מתאימים
על מנת שתגובות האבל לא יהפכו להפרעה באבל ועל מנת לסייע לאבלים לחזור לתפקוד ולעבד
את האובדן.

תיאור הקורס:
הקורס יכלול מתן כלים לאיתור מחסומים ושיבושים אפשריים לתהליך אבל טבעי, והתערבויות
מבוססות ראיות לטיפול אינטגרטיבי לצמצום הפרעה באבל ולטיפול בהפרעת אבל מתמשך. במהלך
הקורס יתורגלו שלבים מומלצים לטיפול במצבי אבל מורכבים וטראומתיים, תוך התמקדות בתפקידו
של המטפל ובעבודה נקודתית מול חסמים שכיחים המשבשים תהליכי אבל טבעיים .

מטרות הקורס:
✓ הקניית כלים לזיהוי ואיתור קשיים ומורכבויות באבל.
✓ לימוד ותרגול התערבות אינטגרטיבית לטיפול קצר מועד ממוקד באבל.
✓ הגברת הביטחון של מטפלים לעסוק בטיפול באבל וזיהוי קשיים וחסמים אישיים .

bottom of page