top of page

גב' קרן ניסן-אילסר ומר אורן גרסטנהיבר

"למה לעזאזל המטופל-ת עושה את זה?!" - עבודה עם המשגה פונקציונלית (A-B-C)

מועד פתיחת הקורס: 07.11.2024 | סדנא מקוונת | ההרשמה בעיצומה

3 ימי חמישי, בין השעות 09:00-12:15, בתאריכים: 07.11.24, 14.11.24, 21.11.24

תיאור הסדנא:

מדע ההתנהגות הקונטקסטואלי (CBS) מסב את תשומת ליבנו לעובדה שכל התנהגות מתרחשת בתוך הקשר וחיוני שנסתכל על התנהגויות באופן פונקציונלי ולא באופן טופוגרפי (מה ההתנהגות משרתת ולא איך היא נראית). בגישות הגל השלישי בCBT אנו מלמדים -ות את המטופל- ת לזהות ולשנות את המרכיבים המשפיעים על התנהגותו-ה (הC-B-A שלו-ה) על מנת לעודד שינוי התנהגותי.


במהלך הסדנא נלמד את המושגים הבסיסיים הקשורים למשגה פונקציונלית . נלמד לזהות את מרכיביה ואת הפונקציות של התנהגויות ונדון באפשרויות השונות להשפעה עליהן. במהלך ה סדנא נשתמש בדוגמאות קליניות של המשתתפים -ות , בסרטונים , בהדגמות ובעבודה בקבוצות קטנות על מנת להעמיק את הלמידה ולחוות את השימוש במושגים הנלמדים.


עלות הסדנה :

אנשי מקצוע: 950

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 750

bottom of page