top of page

מושיק עובדיה

מן הטראומה אל יחסי האובייקט: לפגוש ולהתאהב מחדש בפרויד

מועד פתיחת הקורס: 06.01.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

12 ימי שני בין השעות 19:30-21:00 בתאריכים: 06.01.25, 13.02.25, 20.01.25, 27.01.25, 03.02.25, 10.02.25, 17.02.25, 24.02.25, 03.03.25, 10.03.25, 17.03.25, 24.03.25

< לקבלת סילבוס והרשמה
"בנוירוזה טראומטית הרגשת הבהלה, הטראומה הנפשית, היא העילה המכרעת של המחלה... וכל אירוע קשה כגון בהלה, פחד או בושה... עשוי לשמש עילה כזאת." (פרויד, 1892)

תיאור הקורס :

הגותו הענפה של פרויד נפרשת על פני כחמישה עשורים, וכוללת התפתחויות, מפנים ומהפכים. קריאה מחדש בכתביו מבארת את מקורות הפסיכואנליזה על זרמיה השונים ומעוררת לחיים פנים עלומים גם ברעיונות של אנליטיקאים "לא פרוידיאניים ", כמו ויניקוט וביון.

בקורס נפגוש את רעיונותיו של פרויד על נפש האדם ועל הטיפול הפסיכואנליטי בעזרת מגוון ממאמריו המרכזיים, ובעזרת קריאה מעמיקה בתיאור המקרה האחרון שפרסם, על מטופלת בת 18 פיקחית ויפה, אשר בעקבות אהבתה הנכזבת לאשה מבוגרת ממנה ניסתה להתאבד.

נכיר את עמדתו החריפה והאמיצה ביושרתה האינטלקטואלית והטיפולית, ונופתע מהרלוונטיות של רעיונותיו על מיניות ואהבה, תוקפנות, בריאות נפשית ופתולוגיה, לקליניקה העכשווית ולימים של מלחמה, טראומה מתמשכת והחלמה.


מטרת הקורס:

מבוא מעמיק והיכרות מחדש עם רעיונותיו ועם החשיבה הקלינית והתיאורטית של פרויד


נושאים בהם יעסוק הקורס:

- טראומה - הצפה בגרייה ואבדן האובייקט

- מיניות - ילדית, נשית וגברית

- בחירת אובייקט - נרקיסיסטית, הומוסקסואלית והטרוסקסואלית

- תהליכי הזדהות - אהבה וגיבוש זהות עצמית ומינית

- העברה- התנגדות ותגובה טיפולית שלילית )Reaction Therapeutic Negative)

- עבודת החלום -דרך המלך אל הלא-מודע וחלומות כוזבים

- דחף החיים, דחף המוות ורוחות מלחמה

ועוד


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1,720 ש"ח

מתמחים בוגרים וסטודנטים של האקדמית : 1,520 ש"ח

< לקבלת סילבוס והרשמה
bottom of page