top of page
Marble Surface

טרנסג'נדריוּת בחדר הטיפולים ומחוצה לו

מרכזות הקורס: גלי שיין-טל, דפנה גרינר 

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

תיאור הקורס:  בעשרים השנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי במידת ההכרה והלגיטימציה של החברה כלפי  זהויות להט"ביות. עם זאת, בורות ודיכוי כלפי אוכלוסיית הלהט"ב בכלל והאוכלוסייה  הטרנסג'נדרית בפרט עדיין נפוצים בקרבנו. מתוך כך, מטופלים טרנסג'נדרים עדיין סובלים מדעות  קדומות ומתפיסות סטריאוטיפיות בחדר הטיפול ומחוצה לו. 


קורס זה יספק למידה מעמיקה ויסודית של הגישות והמודלים השונים לטיפול והתמודדות עם זהות  על הרצף הטרנסי בהיבטים פרטניים, משפחתיים ומערכתיים. 


הקורס יציג סקירה של ההמשגות השונות והמתפתחות במעבר מפרספקטיבה של זהות מגדר במונחים  של דיכוטומיה, המייצרים פתולוגיה, לעבר התייחסות למגדר במונחים הקשורים לריבוי, גיוון ותנועה.  


מטרות הקורס:  

• לספק מסגרת תיאורטית עדכנית ורחבה להמשגה של מגדר ומיניות. 

• הקניית ידע מעמיק על דרכי טיפול באוכלוסייה הטרנסג'נדרית בהיבט פרטני ומשפחתי, תוך  היכרות עם ידע מחקרי מקיף בתחום. 

• הדגמת היישום של המודלים הטיפוליים. 

• פיתוח וקידום תפיסה אינטגרטיבית של טיפול בא.נשים טרנסג'נדרים.ות ומגווני מגדר.


מועדי הקורס: שישה ימי שישי בין השעות  08:30-12:45 בתאריכים: 7.5.21, 14.5.21, 21.5.21, 28.5.21, 4.6.21, 11.6.21.כל מפגש הינו בהיקף של 5 שעות אקדמיות.

היקף הקורס הוא 30 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות  הספרייה של המכללה. 

בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה.


דרישות הקורס: פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני  עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים  קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה. 


עלות הקורס: 

אנשי מקצוע: 1800 ₪  

מתמחים: 1600 ₪  

בוגרים וסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה במכללה האקדמית: 1500 ₪

סרטונים רלונטיים
bottom of page