top of page

26

סדנה מס

הפילוסופיה הסטואית והלוגותרפיה של ויקטור פרנקל כבסיס לפיתוח כלים חדשים בטיפול ACT

פרופ' דני חמיאל

הפילוסופיה הסטואית והלוגותרפיה של ויקטור פרנקל כבסיס לפיתוח כלים חדשים בטיפול ACT

מה שנשאר בתפיסה זו, וכאן היא מתחברת ללוגותרפיה של פרנקל, הוא המשמעות של האדם בחיבור שלו לזולת ולאחריותו כלפי העולם שמסביבו. בסדנה זו נראה איך התפיסה הזו משתלבת בתהליכים טיפולים מרכזיים הבאים לידי ביטוי בACT בויתור על הרגעה למען ערך ובערך של הרגש הלא נעים, ביציאת האדם מעבר לעצמו, בחיזוק היכולת להיות ברגע, ובעצירת הדבקות. נלמד כלים חדשים הנגזרים מתפיסה זו ומחזקים את התהליכים החשובים האלו בטיפול. הגישה שתתואר בסדנה תואמת את המעבר לתפיסה של טיפול בתהליכים מרכזיים מעבר לאבחנות.

תפיסת הCBT באופן כללי והרעיון שהאדם מופרע על ידי מחשבתו ולא על ידי המציאות מקורה בפילוסוף היווני אפקיטטוס ובפילוסופיה הסטואית. אך הפילוסופיה הסטואית מרחיקה הרבה יותר ומתמקדת בחיפוש ערכים אצל האדם ובאופן כללי ויתור על כל מה שהוא בר חלוף בחיי האדם, כל מה שקשור לתיקוף עצמי המתיחס לכבוד, רכוש וכוח.

מתקדמים/ות - בעלי/ות ידע משמעותי שהגישה מהווה רכיב משמעותי בעבודתם/ן

למי מיועדת הסדנא: 

פרופ' דני חמיאל, פסיכולוג קליני ורפואי מדריך, פרופ' בבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ומנהל התוכניות הפסיכוחינוכיות במרכז חוסן ע'ש כהן האריס בתל אביב

bottom of page